Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat  PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.02.2021 r. certyfikat Nr PEFC FM/01/21/BC (od dnia 23.12.2021 r. nowy numer certyfikatu -  Nr PCBC/PEFC-4/1/2021), zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003 : 2012 v.2.

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 469 w Warszawie. Dokument potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krakowie wraz z 16 nadleśnictwami nadzorowanymi przez Dyrektora RDLP w Krakowie spełniają wymagania Normy Krajowej PEFC w zakresie „Trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie”. Okres ważności certyfikatu wynosi od 23.12.2021 r. do 12.11.2023 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. Pełni ona funkcję ogólnoświatowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron. PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa.


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® już od roku 1998.

Aktualny Certyfikat – FSC® (FSC-C119146) nr BV-FM/COC-119146,  jest już piątym certyfikatem nadawanym z pięcioletnim okresem ważności. Obowiązuje on od 8 listopada 2021 r. do 19 lutego 2024 roku i potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.

Spełnienie wymogów FSC®  przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami),   zachowaniu odpowiedniej ilość  martwego drewna do naturalnego rozkładu po to, aby umożliwić życie jak największej liczby gatunków organizmów leśnych, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, niewprowadzaniu roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie, chronieniu obszarów o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

FSC® to skrót nazwy organizacji – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (ang.: Forest Stewardship Council®). Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Istotą certyfikacji FSC® jest promocja prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC® dla poszczególnych krajów lub regionów. Ocena taka dokonywana jest podczas  corocznych audytów przeprowadzanych w jednostkach certyfikowanych. W ten sposób certyfikacja zapewnia, że klient kupując dany produkt nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych, czy ubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Materiały do pobrania