Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat  PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2020 r. Certyfikat PEFC Nr FM/02/20/BS, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie”. Certyfikat ten ważny jest do dnia 12.02.2021 r.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC już od roku 1998. Aktualny Certyfikat - FSC nr SGS-FM/COC-010065,  jest już piątym certyfikatem nadawanym z pięcioletnim okresem ważności. Certyfikat obowiązuje od 20 lutego 2019 do 19 lutego 2024 roku i potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.

 Spełnienie wymogów FSC  przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami),   zachowaniu odpowiedniej ilość  martwego drewna do naturalnego rozkładu po to, aby umożliwić życie jak największej liczby gatunków organizmów leśnych, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, niewprowadzaniu roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie, chronieniu obszarów o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

FSC to skrót nazwy organizacji – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (ang.: Forest Stewardship Council). Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Istotą certyfikacji FSC jest promocja prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów lub regionów. Ocena taka dokonywana jest podczas  corocznych audytów przeprowadzanych w jednostkach certyfikowanych. W ten sposób certyfikacja zapewnia, że klient kupując dany produkt nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych, czy ubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Materiały do pobrania