Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
tel 12 630 52 49
+48 12 63 31 351

al. Juliusza Słowackiego 17a

31-159 Kraków

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0371/SkrytkaESP

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
Piotr Kempf
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Michał Goś
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jerzy Mrówka
12 63 05 249 (sekretariat)

Pion Dyrektora

Magdalena Ważny
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Tel.: 12 63 05 222
Tomasz E. Biel
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: 12 63 05 256
Grzegorz Waradzyn
Inspektor Straży Leśnej
Tel.: 12 63 05 281
Kacper Bierowiec
Kierownik Zespołu ds. Komunikacji Społecznej
Tel.: 12 63 05 264
Michał Polus
Kierownik Zespołu Koordynacji Projektów Rozwojowych i Projektów Pomocowych
Tel.: 12 63 05 285
Joanna Zwierzyńska
Kierownik Zespołu Obsługi
Tel.: 12 63 05 249

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Michał Głowacz
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 12 63 05 247
Marcin Pawelec
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: 12 63 05 210
Jarosław Paluch
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: 12 63 05 266
Dariusz Szmigiel
Kierownik Zespołu ds. Urządzania Lasu i Geomatyki
Tel.: 12 63 05 265

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Małgorzata Rubiś
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: 12 63 05 236
Tomasz Sobol
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: 12 63 05 217
Dariusz Wilczyński
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: 12 63 05 248
Robert Libiszewski
Główny Księgowy
Tel.: 12 63 05 246
Aneta Koper
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Tel.: 12 63 05 240
Aleksandra Frasik-Kaganek
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 12 63 05 234