Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie istnieje 14 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 67 hektarów.

Użytki ekologiczne chronią pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Najczęściej są to naturalne zbiorniki wodne, bagna, wychodnie skalne, stanowiska rzadkich i chronionych roślin, drzewostany.

 

Materiały do pobrania