Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest częścią edukacji ekologicznej. Należy ją rozumieć jako komentarz do życia lasu i obserwowanych w nim zjawisk prowadzony przez leśników, a skierowany do różnych do różnych grup społecznych.

Wyeksponowanie społecznych funkcji lasu w ustawie o lasach oraz wydanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wytycznych w sprawie prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa doprowadziło do nadania edukacji leśnej wysokiej rangi wśród zadań Lasów Państwowych. Zorganizowano wiele ciekawych obiektów edukacyjnych, przygotowano różnorodne scenariusze zajęć.
Działalność edukacyjna jest skierowana do całego społeczeństwa, ale szczególnie do dzieci i młodzieży. Leśnicy z RDLP w Krakowie organizują spotkania, lekcje, wycieczki, imprezy plenerowe, wystawy oraz konkursy o lesie i przyrodzie.
Małopolscy leśnicy są częstymi gośćmi w szkołach, przewodnikami na ścieżkach edukacyjnych, współorganizatorami uroczystości i imprez lokalnych. Współpracują w organizacji corocznych akcji „Sprzątanie Świata", „Stop wypalaniu traw", „Dzień Ziemi", „Drzewko dla Małopolski" ,"Drzewko za makulaturę" itp.
Nadleśnictwa przygotowują i realizują własne programy edukacyjne. W ciągu ostatnich lat wypracowane zostały zasady i praktyki działań edukacyjnych. W wielu przypadkach kontakt z miejscowym nadleśnictwem skutkuje organizacją zajęć w wybranym leśnym obiekcie edukacyjnym. Takie lekcje zapadają głęboko w pamięć, wraz z miłym wspomnieniem zdrowo spędzonego dnia w lesie.

Konkursy to jedna z form edukacji wykorzystywanych przez leśników.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaprasza do udziału w następujących konkursach:

Małopolski Konkurs Fotograficzny „Leśne Inspiracje" organizowany jest przez RDLP w Krakowie, 16 nadleśnictw podległych RDLP w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów. Konkurs składa się z dwóch etapów: etap I w nadleśnictwach i etap II w RDLP w Krakowie. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Każda edycja konkursu poświęcona jest innemu tematowi wiodącemu, ogłaszanemu corocznie wraz z regulaminem konkursu. Po zakończeniu kolejnej edycji konkursu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskaiej1 organizowana jest wystawa pokonkursowa.
Regulamin konkursu publikowany jest na stronie (www.krakow.lasy.gov.pl)
Konkurs "Młodzież w Lasach Europy" Young People in European Forests YPEF, organizowany w Polsce przez PGL Lasy Państwowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu od 2011 roku, skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wymaga przygotowania z zakresu wiedzy o lasach i leśnictwie w krajach Europy zawartej w materiałach edukacyjnych publikowanych na stronie www.ypef.eu
W konkursie biorą udział zespoły 2-3 osobowe, przy czym przynajmniej jedna osoba w zespole musi posługiwać się językiem angielskim. Konkurs składa się z dwóch etapów - krajowego i międzynarodowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ypef.eu

Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym i centralnym, biorą w nim udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, podzieleni na cztery kategorie wiekowe.
Na terenie RDLP w Krakowie konkurs organizowany jest w Okręgu Krakowskim i Okręgu Nowosądeckim Ligi Ochrony Przyrody przy współpracy nadleśnictw i RDLP w Krakowie. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.lop.org.pl

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych, sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach leśnych, do wymiany doświadczeń, oraz na spotkania z ciekawymi ludzi lasu.