Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach LP w RDLP w Krakowie znajduje się 127 pomników przyrody, które są pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiskami o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Listę pomników przyrody leżących na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie tworzy: 89 drzew, 9 grup drzew, 1 aleja, 2 głazy narzutowe, 22 wychodnie skalne, 2 źródła, 2 jaskinie. (Wg stanu na 31.04.2020r.)

 

Wszystkie obiekty uznane za pomniki przyrody wyróżniają się wyjątkową wartością przyrodniczą i indywidualnymi cechami. Najczęściej są to wiekowe drzewa o pokaźnych rozmiarach i wyjątkowym pokroju – dęby, buki, jodły, lipy, wiązy, jedlica i inne.

Szczególnym pomnikiem przyrody jest aleja w Nadleśnictwie Dębica, w miejscowości Żdżary złożona z 105 drzew, głównie dębów, lip, klonów, wiązów, robinii i olszy.

Wśród innych obiektów uznanych za pomniki przyrody w lasach Nadleśnictw RDLP w Krakowie wyróżniają się wychodnie skalne charakterystyczne dla obszaru Pogórza i jaskinie.

W RDLP w Krakowie 15 pomników przyrody wymaga ochrony powierzchni na której znajduje się skupisko wyjątkowych tworów przyrody. Powierzchniowe pomniki przyrody obejmują 55,25 ha lasu.

 

O różnorodnej roli pomników przyrody w środowisku świadczy sposób ochrony dwóch jaskiń - pomników przyrody zlokalizowanych na gruntach RDLP w Krakowie.

  • „Jaskinia Wierzchowska Górna” w Dolinie Kluczwody w Nadleśnictwie Krzeszowice w miejscowości Wierzchowie, na terenie obszaru Natura 2000 PLH120005 Dolinki Jurajskie. Jaskinia to system około 1 km korytarzy i komór, z czego znaczna cześć jest udostępnionych do zwiedzania. Obiekt jest w dzierżawie. Dzierżawca dba o ochronę walorów przyrodniczych obiektu, sposób udostępnienia i obsługę turystyczną.
  • „Jaskinia Zbójecka” na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym w Nadleśnictwie Limanowa, leżąca w obszarze Natura 2000 Uroczysko Łopień PLH120078. Jaskinia jest obiektem zamkniętym dla turystów. Odwiedzają ją tylko chiropterolodzy, którzy monitorują hibernującą w jaskini, jedną z największych w Polsce zimowych kolonii podkowca małego.