Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

W zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie znajduje się 11 parków krajobrazowych.

Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na ochronę terenów o szczególnych wartościach krajobrazowych,  przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary parków krajobrazowych obejmują 42,9 tys. ha gruntów administrowanych przez nadleśnictwa RDLP w Krakowie. Parki Krajobrazowe zajmują ok. 30 proc. powierzchni w zasięgu terytorialnym RDLP.

Popradzki Park Krajobrazowy to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych objętych tą formą ochrony. W całości został włączony do Europejskiej Sieci Natura 2000 jako PLH 120019 „Ostoja Popradzka".

Wyjątkowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym oraz kulturowym fragmenty Pogórza Karpackiego objęto ochroną w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym, Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym, Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

Na zachód od Krakowa, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, znajduje się 6 parków krajobrazowych utworzonych w celu ochrony niepowtarzalnego piękna Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Są to: Dłubniański Park Krajobrazowy, Rudniański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolinek Krakowskich, Tenczyński Park Krajobrazowy, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.

Parki Krajobrazowe na terenie RDLP Kraków

 

L.p.

Nazwa parku krajobrazowego

Nadleśnictwo 

1

 Popradzki 

Nawojowa, Piwniczna Krościenko

Stary Sącz

2

Czarnorzecko - Strzyżowski - RDLP Krosno

część w Dębicy

3

Bielańsko-Tyniecki

Krzeszowice

Myślenice

4

Rudniański

Krzeszowice

5

Dłubniański

Miechów

6

Tenczyński

Krzeszowice

7

Dolinki Krakowskie

Krzeszowice

Miechów

8

Orlich Gniazd - część w RDLP Katowice 

Miechów

9

Ciężkowicko - Rożnowski 

Gromnik

10

Pasma Brzanki

Gromnik

11

Wiśnicko - Lipnicki

Brzesko