Hodowla lasu

Gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach według zasad powszechnej ochrony, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.

Ochrona lasu

Lasy zarządzane przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie są odporne na czynniki chorobotwórcze i zjawiska pogodowe.

Użytkowanie lasu

Niezależnie od funkcji ochronnych, istotną funkcją lasu jest dostarczenie drewna - surowca doskonałego, odnawialnego i przyjaznego człowiekowi.

Urządzanie lasu

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu, które zawierają opis i ocenę stanu lasu oraz zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej. Jej głównym celem i zadaniem jest racjonalne korzystanie i odtwarzanie zasobu środowiska leśnego jakim jest zwierzyna łowna.

Zasoby leśne

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie urzekają pięknem, różnorodnością siedlisk i wyjątkowością krajobrazów.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.