Lista aktualności Lista aktualności

Oferta polowań

Na terenie RDLP w Krakowie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ LP) utworzonych w oparciu o 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 87 189 ha w tym leśnej 49 180 ha.

Pięć ośrodków znajduje się w terenach górskich w nadleśnictwach: Gorlice, Krościenko, Łosie, Nawojowa, Piwniczna i Stary Sącz i są to obwody leśne o dużej lesistości (powyżej 50%). Pozostałe 3 OHZ położone są na terenach nizinnych w Nadleśnictwach Niepołomice, Dąbrowa Tarnowska i Miechów. OHZ Miechów, jako jedyny, gospodaruje na dwóch obwodach polnych ( z przewagą gruntów rolniczych)

Na terenach OHZ LP w roku 2016 zinwentaryzowano łącznie: 1196 sztuk jeleni, 2397 sztuk saren i 699 sztuk dzików. Na terenie OHZ w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska bytuje również niewielka populacja danieli (45 szt.). W sezonie łowieckim 2015/2016 w OHZ LP łącznie pozyskano: 690 sztuk jeleni, 580 saren i 1032 sztuk dzików, w tym 20 trofeów medalowych.

Ilości pozyskanej zwierzyny w ośrodkach RDLP w Krakowie są nieco niższe iż w innych ośrodkach LP, jednakże należy pamiętać o ich specyfice, bowiem większość z nich położona jest w terenie górskim, o wybitnych walorach przyrodniczych gdzie występują zwierzęta chronione, duże drapieżniki: niedźwiedzie, wilki, rysie, ptaki drapieżne (orzeł przedni, puchacz, orlik krzykliwy) oraz kuraki (głuszec i cietrzew), co ma wpływ na prowadzoną tu gospodarkę łowiecką. Łowiska górskie wymagają od myśliwych cierpliwości, wytrwałości i oczywiście dobrej kondycji fizycznej. Oprócz zwierzyny trofealnej, takiej jak jeleń karpacki, myśliwych przyciąga także naturalność łowisk. Spotkanie z rzadkim wilkiem czy rysiem, dostarcza dodatkowych emocji i wrażeń połączonych z pobytem w przepięknych i niepowtarzalnych sceneriach. Z kolei łowiska zlokalizowane na niżu dają możliwość pozyskania większej ilości zwierzyny, pozyskania ciekawych i bogatych trofeów sarny (Miechów) czy pobytu w Puszczy Niepołomickiej, łowisku królewskim. Kolejnym atutem ośrodków RDLP w Krakowie jest bliskość Krakowa, aglomeracji turystycznej z portem lotniczym i coraz lepszą siecią dobrych dróg dojazdowych do łowisk.

 

Na terenie naszych ośrodków organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

 

Zamówienia polowań należy kierować na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków
tel.:12 63-05-226, fax : 12 63-31-351,
e-mail : rdlp@krakow.lasy.gov.pl
lub bezpośrednio na adres nadleśnictwa