Program „ZANOCUJ W LESIE”

Informacje na temat obszarów wyznaczonych w ramach programu „Zanocuj w lesie” znajdują się na mapie Banku Danych o Lasach (BDL), zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Mapa obszarów Programu "Zanocuj w Lesie"

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” oraz „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie mapa zagospodarowania turystycznego przedstawia wszystkie dostępne warstwy z zakresu turystyki. W celu wyselekcjonowania obszarów udostępnionych w ramach programu „Zanocuj w lesie” należy odznaczyć warstwy „Infrastruktura turystyczna” i „Ścieżki dydaktyczne”.

Szczegółowe informacje na temat obszarów programu „Zanocuj w lesie” wraz z regulaminami określającymi zasady korzystania z wyznaczonych miejsc znajdują się na stronach nadleśnictw w zakładce Turystyka/ Program „Zanocuj w lesie”.

Dodatkowe informacje temat programu „Zanocuj w lesie” dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie oraz https://zanocujwlesie.lasy.gov.pl/.

UWAGA

Apelujemy o rozwagę! W dniu 26 kwietnia 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Niepołomice spłonęło 25 arów uprawy leśnej. Pożar wybuchł na skutek wyrzucenia niedogaszonego jednorazowego grilla!