Lista aktualności Lista aktualności

Laureaci konkursu fotograficznego „Leśne Inspiracje 2013”

Marek Bubula ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, Barbara Klaczak z Gimnazjum nr 16 w Krakowie, Justyna Plata z Liceum Plastycznego w Wiśniczu oraz Piotr Grochala zdobyli pierwsze miejsca w konkursie fotograficznym „Leśne Inspiracje 2013”.

Nagrodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbierze Kamil Bańkowski z Nowego Sącza. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty -Jakub Miszczyński ze Szkoły Podstawowej w Kluczach. Nagroda Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza trafi do Tomasza Koniewskiego z Korczyny.

 

Wykaz wszystkich laureatów zamieszczamy poniżej.

 

W ścisłym finale V Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje 2013" znalazło się 90 zdjęć nadesłanych przez 12 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Po długiej i trudnej analizie komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele RDLP w Krakowie, Małopolskiego Kuratora Oświaty i nadleśnictw, wyłoniła 16 najlepszych zdjęć.

 

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów.

Konkurs przeprowadzony był w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Zadaniem autorów prac było artystyczne pokazanie na fotografii poranka w lesie, a więc szczególnego momentu budzenia się przyrody do życia. Na fotografiach nadesłanych na konkurs znalazły się motywy związane ze wzajemnym przenikaniem się dwóch światów: nocy i dnia. Zdjęcia obrazują grę światła, mgieł, porannej rosy oraz uroki krajobrazu o poranku w różnych porach roku.

Organizatorzy „Leśnych Inspiracji" zapraszają wszystkich finalistów i uczestników konkursu na finał połączony z otwarciem wystawy fotografii pokonkursowej, który odbędzie się 21 marca 2014 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1. Laureaci konkursu odbiorą nagrody i wyróżnienia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej „Poranek w lesie".

Materiały do pobrania