Lista aktualności Lista aktualności

Obejrzyj film „90 lat Lasów Państwowych”

W 1924 roku, prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami przedsiębiorstwu „Polskie Lasy Państwowe" i administracji lasów państwowych.

Pomimo wielu zakrętów historii, tragicznych momentów w życiu Narodu, zmian ustrojowych i cywilizacyjnych Lasy Państwowe nieprzerwanie wypełniają powierzoną misję. Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że leśnicy są dobrze odbierani, obdarzeni zaufaniem i cenieni za uczciwość oraz wysokie kompetencje. To dowód na to, że organizacja dobrze wypełnia powierzone zadanie.

Dziś Lasy Państwowe są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne państwa.Polskie lasy są własnością całego Narodu i dzięki staraniom leśników każdego roku ich przybywa.

Lasy Państwowe są organizacją zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę inżynierów leśników, współpracującą z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, wspierającą badania w dziedzinie leśnictwa. Dla leśników las jest nie tylko miejscem pracy, ale także pasją. Każdego dnia ponad 25 tys. osób zatrudnionych w Lasach Państwowych pracuje z zaangażowaniem po to, by polskie lasy trwały i rozwijały się.

Leśnicy są źródłem bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i innych. Tradycję polskich lasów łączą z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz techniki. Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami i umożliwiają Polakom bezpieczne korzystanie z ich dóbr. Gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim jest drewno, prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe certyfikaty.

Leśnicy angażują się w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Kadra Lasów Państwowych wspiera szkoły na różnych etapach edukacji, wydaje książki, periodyki, broszury, prowadzi stronę internetową www.lasy.gov.pl. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowali leśny wortal „Las Rysia eRysia" (www.erys.pl).

90 lat historii Lasów Państwowych to czas rozumienia swojego miejsca w świecie, pokory wobec przyrody i wszelkiego istnienia oraz poczucia odpowiedzialności za powierzony przez Naród majątek. To organizacja odpowiedzialna społecznie, działająca dla dobra wspólnego. Polacy widzą i doceniają pracę leśników, ich opiekę nad lasami, troskę o wspólne dobro, doceniają również zaangażowanie w życie małych ojczyzn i lokalnych społeczności.