Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, które wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wynosi      13 222,84 km2 , a lasy położone są w  3 województwach, 26 powiatach i 176 gminach:

1.     województwo małopolskie                                                            158 679 ha

2.     województwo podkarpackie                                                            14 363 ha

3.     województwo śląskie                                                                           150 ha

Powierzchnia lasów i gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych  w zasięgu terytorialnym 16 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP Kraków wg stanu na dzień 31.12.2014  r. wynosi:  173 192 ha

w tym:

-           powierzchnia leśna                                                                         170 986 ha

-           powierzchnia nieleśna                                                                        2 206 ha