Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, które wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Historia

Historia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie sięga 1945 roku, kiedy to utworzono Krakowsko-Śląską Dyrekcję Lasów Państwowych.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jest jedną spośród 17 jednostek organizacyjnych średniego szczebla zarządzania w Lasach Państwowych.

Projekty i fundusze

Na ternie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie obecnie realizowane są wieloletnie projekty z wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych w zakresie reintrodukcji głuszca, hodowli żubra, ochrony cisa pospolitego, przebudowy drzewostanów jak i przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach nizinnych i górskich.