Lista aktualności Lista aktualności

UROCZYSTA NARADA W NOWYM TARGU

W dniu 22 listopada 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ odbyła się narada gospodarcza kierownictwa RDLP w Krakowie i nadleśniczych połączona z uroczystym podziękowaniem za wieloletnią służbę Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowy Targ, Panu Romanowi Latoniowi w związku z przejściem na emeryturę.

W uroczystym podziękowaniu z okazji zakończenia pracy zawodowej oraz przejścia na emeryturę Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ, Pana Romana Latonia uczestniczył m. in. Pan Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Pan Jan Piczura, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Marek Wierzba, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie  oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Panami Starostami: Piotrem Bąkiem – Starostą Tatrzańskim oraz Krzysztofem Faber – Starostą Nowotarskim na czele, dyrektorzy i przedstawiciele Parków Narodowych, Polskiego Związku Łowieckiego, służb mundurowych oraz leśnicy z terenu krakowskiej dyrekcji.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano blisko półwieczny wysiłek włożony przez Pana Romana Latonia w szeroką działalność na rzecz Lasów Państwowych oraz niezwykłe zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. W trakcie ponad trzydziestoletniego sprawowania funkcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ, Pan Roman Latoń zrealizował wiele przedsięwzięć i inicjatyw związanych z ochroną lasów górskich, edukacją ekologiczną oraz współpracą z lokalną społecznością, za co był wielokrotnie honorowany i doceniany.

Szczególne podziękowania dla Romana Latonia za wieloletnią współpracę na wielu szczeblach zawodowych złożył Pan Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Gratulacje oraz podziękowania: „ za sumienną służbę dla lasu i dla ludzi” w imieniu kierownictwa RDLP oraz małopolskich leśników złożył  Dyrektor RDLP w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł, który z szacunkiem i podziwem zauważył, że rok podjęcia służby Lasom Państwowym Kolegi Latonia zbiega się z datą jego narodzin.

W trakcie spotkania wyróżniono, także pozostałych, emerytowanych nadleśniczych z terenu małopolskiej dyrekcji, którzy w ostatnim czasie zakończyli swoją pracę zawodową. Słowa uznania i podziękowania za wieloletnią służbę otrzymali od kierownictwa RDLP w Krakowie:

  • Pan Franciszek Zygarowicz, emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie,
  • Pan Zbigniew Gryzło, emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa,
  • Pan Eugeniusz Piech, emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik.

 

Na zakończenie spotkania, po licznych przemówieniach i podziękowaniach, głos zabrał 99 letni Nestor leśnictwa i kultury łowieckiej Pan Zygmunt Burzyński, który zadeklamował autorski  okolicznościowy wiersz, podsumowujący wieloletnią przyjaźń oraz karierę zawodową Pana Romana Latonia:

  • „ (…) cieszył się wielkim autorytetem, współpraca z nim była niemal zaszczytem. Życzliwy, a do dorady i pomocy innym zawsze skory, skromny nie zadzierał nigdy głowy. Całe swe dorosłe życie w lasach i dla lasów pracował, bo o lasy, podwładnych i przyjaciół dbał i zawsze szanował. Jest w tym odosobnionym ze swym stwierdzeniem, że dla młodszych jest przykładem i nauczycielem. Zachęceni jego pracowitością i wielką pasją, z jego dorady i praktyki niech pod siebie korzystają. Młodsi, którzy stery nadleśnictw przejmują, dorobku swych poprzedników niechaj nie zmarnują”.