Lista aktualności Lista aktualności

Rozmowy z obywatelami w Radocynie - tam gdzie rodzi się rzeka

10 kwietnia br. w Radocynie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące obszarów cennych przyrodniczo, które wspólnie z przedstawicielami lokalnych organizacji uznajemy za pełniące bardzo ważne funkcje, dlatego też od zawsze były one pod szczególnym nadzorem miejscowych leśników. Dzisiaj w tym miejscu toczyły się rozmowy na temat konkretnych uregulowań prawnych.

Trwają parce nad propozycjami utworzenia nowych rezerwatów przyrody na terenie RDLP w Krakowie. Wstępne propozycje zostały już przedstawione dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych.

Nowe kierownictwo Lasów Państwowych zmierza do utworzenia 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych (rocznica mija w tym roku) oraz uznania postulatów wielu grup społecznych i środowisk naukowych domagających się wyłączenia 20 proc. najcenniejszych przyrodniczo lasów Skarbu Państwa z prowadzenia gospodarki leśnej.

Tym razem Dyrektor RDLP w Krakowie, dr inż. Piotr Kempf spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk lokalnych i naukowców podczas wizji terenowej w lasach Nadleśnictwa Gorlice. Chodzi o szczególne tereny - mowa o źródliskach Wisłoki. Ten dopływ Wisły ma swoje źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na zboczach góry Dębi Wierch, w miejscowości Radocyna i przez wielu przyrodników i działaczy społecznych te tereny uważane są za szczególnie cenne.

- Przed nami stoją bardzo ważne zadania. Jestem przekonany, że wypracujemy bardzo dobre decyzje dla małopolskiej przyrody. Musimy to wszystko rzetelnie przeanalizować. Kluczem do pogodzenia interesów różnych grup społecznych jest dialog i poznanie argumentów każdej ze stron oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań, kompromisów i w efekcie wskazanie najcenniejszych obszarów leśnych. Nad tym pracujemy -  mówi dyrektor Piotr Kempf.

- Celem tego spotkania w terenie jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez obywateli – dodaje dyrektor Kempf.

W rejonie Radocyny Nadleśnictwo Gorlice realizuje kilka przedsięwzięć infrastrukturalnych, które budzą niepokój osób zaangażowanych w ochronę środowiska. U części społeczeństwa prace wykonywane przez leśników są powodem zaniepokojenia, zaś u innych są spełnieniem od dawna zgłaszanych postulatów i oczekiwań związanych z poprawą warunków życia.