Lista aktualności Lista aktualności

Pomoc finansowa dla poszkodowanych

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Pan Paweł Szczygieł oraz Pan Edward Siarka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, w poniedziałek 13 grudnia w Librantowej przekazali na ręce Dyrektora CARITAS Diecezji Tarnowskiej, ks. mgr. lic. Zbigniewa Pietruszki, czek symbolizujący pomoc, jaką Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych udzieliła mieszkańcom regionu.

W uroczystości przed Kościołem pw. św. Alberta Chmielowskiego wzięli udział także: Ekonom Diecezji Tarnowskiej, ks. dr Marcin Kokoszka, ks. proboszcz mgr Henryk Osora oraz Nadleśniczowie: Stanisław Michalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna i Grzegorz Wojtanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik.

Środki finansowe w wysokości 106 000 przekazane przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, poprzez CARITAS Diecezji Tarnowskiej wesprą poszkodowanych przez nawałnice, jakie 24 czerwca tego roku nawiedziły okoliczne miejscowości. To właśnie w Librantowej, po tym jak trąba powietrzna uszkodziła kilkadziesiąt budynków, zniszczenia okazały się być szczególnie dotkliwe. Podczas gdy grad niszczył plony, z domów i zabudowań gospodarczych wokół kościoła, w tym z budynku plebanii, huraganowy wiatr zrywał dachy.

Dyrektor Paweł Szczygieł podkreślał, że w misję Lasów Państwowych wpisana jest także odpowiedzialność za drugiego człowieka, czego wyrazem stała się pomoc finansowa udzielana potrzebującym. Ks. Zbigniew Pietruszka, Dyrektor CARITAS, wyraził przy tym nadzieję, że przekazane środki, stanowiąc kolejne duże wsparcie dla mieszkańców Sądecczyzny, „pozwolą na całkowitą odbudowę i remont zniszczonych budynków”

Lasy Państwowe to leśnicy, a ci, solidaryzując się z poszkodowanymi lub sami będąc mieszkańcami dotkniętego kataklizmem regionu, zawsze starają się nieść pomoc potrzebującym, co podkreślał w wypowiedzi Edward Siarka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska:

Lasy Państwowe od lat prowadzą taką politykę, aby w ramach Funduszu Leśnego dzielić się ze wszystkimi osobami i instytucjami, które są w potrzebie, aby w ten sposób wpisywać się w życie lokalnych społeczności”

zaznaczając jednocześnie istotę szczególnego czasu, jakim jest okres świąt Bożego Narodzenia:

Aby w okresie Bożonarodzeniowym dzielić się dobrem. Tego przede wszystkim miejscowym gospodarzom i mieszkańcom życzę, aby odczuli, że w tym nieszczęściu, które ich spotkało, nie są sami i że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą ich wpierać w odbudowie […]. Lasy Państwowe zawsze starają się wspierać tych, którzy takiej pomocy potrzebują”