Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna wielowymiarowego, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Sprzedaż drewna w Lasach Państwowych odbywa się w oparciu o Zarządzenia oraz Regulaminy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znajdujące się na stronie:
Portalu Leśno-Drzewnego

Normy i warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP są dostępne pod adresem:

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w nadleśnictwach na podstawie cennika detalicznego zamieszczonego na stronach internetowych tych nadleśnictw.

W roku 2024 nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oferują do sprzedaży ponad 974 tys. m3 surowca drzewnego, w tym:

 

Warto przeczytać: Poradnik dla kupującego drewno do celów opałowych.

 

Sprzedaż choinek i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oferują do sprzedaży choinki (świerk, jodła pospolita i sosna), stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Oferowane do sprzedaży drzewka pochodzą z cieć pielęgnacyjnych jakie muszą być wykonywane w drzewostanach. Dzięki temu są to drzewka w pełni „ekologiczne" po prostu w lesie w wyniku panującej konkurencji i tak zginęłyby w sposób naturalny (człowiek wycinając je wyprzedza jedynie ten proces).

Sadzonki przeznaczone do sprzedaży to na ogół rodzime gatunki drzew leśnych stosowane w odnowieniach i zalesieniach.

Szczegóły oferty dostępne są na stronach nadleśnictw oraz w biurach.

Zapraszamy !