Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

W lasach zarządzanych przez RDLP w Krakowie znajduje się 68 rezerwatów przyrody, które obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rezerwaty przyrody to jedna z najdłużej stosowanych form ochrony przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Historia powstawania rezerwatów i działań ochronnych sięga lat 20 ubiegłego wieku i stanowi chlubną  kartę w historii ochrony przyrody w Polsce i Europie.

Spośród 68 rezerwatów przyrody zlokalizowanych na ponad 2 870 ha gruntów będących w administracji nadleśnictw RDLP w Krakowie, 65 rezerwatów leży na terenie województwa małopolskiego, a 3 na terenie województwa podkarpackiego ( Nadl.Dębica).