Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na gruntach LP w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie znajduje się 11 parków krajobrazowych. Łącznie obejmują one powierzchnię 42 749,78 ha.

Obecnie w każdym województwie funkcjonują zespoły parków krajobrazowych.

Na gruntach RDLP w Krakowie leży 10 parków krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, 1 do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Podkarpackiego:

Są to:

 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy,
 • Ciężkowicko Rożnowski Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki,
 • Rudniański Park Krajobrazowy,
 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
 • Tenczyński Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,
 • Dłubniański Park Krajobrazowy,
 • Popradzki Park Krajobrazowy,
 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (ZPKWP)

 

W lasach leżących na terenie parków krajobrazowych nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostają w gospodarczym wykorzystaniu.