Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
12 630 52 29
12 6331 351

Al. Juliusza Słowackiego 17A

31-159  Kraków

Specjalista ds. Promocji i Mediów
Magdalena Świtka
12 63-05-229

Specjalista d/s informacji i komunikacji społecznej