Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

W lasach zarządzanych przez RDLP w Krakowie zlokalizowane jest 67 rezerwatów przyrody, które obejmują ochroną ogromną różnorodność ekosystemów, siedliska roślin, grzybów i zwierząt oraz twory przyrody nieożywionej.

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych.

Rezerwaty przyrody to jedna z najdłużej stosowanych form ochrony przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Historia powstawania rezerwatów i działań ochronnych sięga lat 20. ubiegłego wieku i stanowi chlubną kartę w historii ochrony przyrody w Polsce i Europie.

Spośród 67 rezerwatów przyrody zlokalizowanych na gruntach będących w administracji nadleśnictw RDLP w Krakowie, 64 rezerwaty leżą na terenie województwa małopolskiego, a 3 na terenie województwa podkarpackiego (Nadleśnictwo Dębica).

Ze względu na przedmiot ochrony w lasach Małopolski spotykamy rezerwaty leśne (34), florystyczne (10), faunistyczne (2), stepowe (4), torfowiskowe (1), wodne (1), krajobrazowe (12) i przyrody nieożywionej (3). Obejmują one 2 850 ha powierzchni Lasów Państwowych.

Rejestr rezerwatów na terenie RDLP w Krakowie zamieszczamy poniżej.

Resources to get