Lista aktualności Lista aktualności

ZMIANA NA STANOWISKU ZASTĘPCY DYREKTORA RDLP W KRAKOWIE

W dniu 6 września 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Paweł Szczygieł powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Michała Goś.

Michał Goś jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2003). Ukończył liczne kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2014) oraz systemów zarządzania jakością w Lasach Państwowych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie (2019).

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku od stażu w Nadleśnictwie Miechów, gdzie następnie został zatrudniony na stanowisku instruktora technicznego i specjalisty SL ds. stanu posiadania i edukacji leśnej. W latach 2007-2012 pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie jako specjalista, specjalista SL, p.o. naczelnika oraz naczelnik Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice. W 2016 roku ponownie został zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na stanowisku głównego specjalisty SL.

Michał Goś zastąpił na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Marka Świderskiego, który sprawował tę funkcję od 2018 roku.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Paweł Szczygieł podziękował za współpracę Markowi Świderskiemu oraz złożył gratulacje nowo powołanemu Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej.