Lista aktualności Lista aktualności

Zmarł Bohdan Nacewski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, z ogromnym smutkiem, zawiadamia o śmierci emerytowanego pracownika - informatyka RDLP w Krakowie Śp. Bohdana Nacewskiego, który zmarł w dniu 27 czerwca 2020 r. W Lasach Państwowych pracował 36 lat.

Śp. Bohdan Nacewski urodził się 10 grudnia 1946 roku w Łodzi. Tam też ukończył Technikum Energetyczne i podjął pracę w Zakładzie Techniki Biurowej „PREDOM-ORG”, gdzie pracował w latach 1969-1977. Interesował się informatyką i w tej nowej, rodzącej się wówczas dziedzinie, pogłębiał swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach.

Od 1977 roku swoje życie zawodowe związał z Lasami Państwowymi, podejmując pracę w Nadleśnictwie Miechów. Początkowo był serwisantem maszyn księgująco-fakturujących, oddelegowanym do pracy w Wydziale Informatyki RDLP w Krakowie. Przejechał tysiące kilometrów, służąc pracownikom nadleśnictw swoją wiedzą i pomocą techniczną. Z wielkim zaangażowaniem wprowadzał nowe urządzenia i systemy informatyczne w leśnictwach, nadleśnictwach i biurze RDLP. Przeszkolił setki leśników.

Był współautorem wielu prac związanych z informatyzacją Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, za które RDLP w Krakowie otrzymywała prestiżowe wyróżnienia m.in. wyróżnienie „Lider Informatyki 2000” (w kategorii organizacje użyteczności publicznej), nadane przez tygodnik COMPUTERWORLD oraz wyróżnienie „Najlepiej zinformatyzowana instytucja” (w kategorii administracja i służby publiczne), przyznane przez tygodnik TELEINFO.

Ostatecznie w burze RDLP został zatrudniony w 2005 roku, na stanowisku specjalisty
ds. informatyki. Odszedł na emeryturę 28 czerwca 2013 roku.

Był człowiekiem, który nikomu nie odmawiał pomocy - bez względu na porę dnia
i własne obowiązki. Współpracownicy zachowają go w sercach jako nadzwyczaj życzliwego
i wyrozumiałego kolegę i przyjaciela.