Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych

22 października br., w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych świadczących usługi na terenie nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Krakowie. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Paweł Szczygieł - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Spotkanie otworzył Ksiądz Paweł Broński Dyrektor Diecezjalnego Domu Pielgrzyma, który powitał wszystkich przybyłych gości życząc owocnego spotkania oraz nawiązał do daty wyboru Karola Wojtyły na papieża (16.10.1978 r.) i wizyty św. Jana Pawła II w Starym Sączu podczas pielgrzymki do Polski (16.06.1999 roku).

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł podziękował za życzliwość księdzu dyrektorowi Pawłowi Brońskiemu i następnie powitał zaproszonych na spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych z terenu RDLP w Krakowie jednocześnie dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia oraz za dotychczasową współpracę. Dyrektor przedstawił cel i charakter spotkania zaznaczając jak bardzo ważnymi podmiotami dla Lasów Państwowych są Zakłady Usług Leśnych. Wyraził również przekonanie, że w duchu wzajemnej odpowiedzialności za zachowanie i stan środowiska leśnego z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań społeczno-prawnych bazując na szacunku i rzetelności możliwe jest wypracowania prawdziwie partnerskich relacji.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Służby Więziennej na czele z Panem Pułkownikiem Tomaszem Wierciochem, Dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, przedstawili możliwość uzupełnienia braków kadrowych w zakładach świadczących usługi leśne poprzez zatrudnienie osadzonych z zakładów karnych. Jest to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie, a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, dotyczącego możliwości zatrudniania osób osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną.

Finalną częścią spotkania była dyskusja, którą poprowadził Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Krakowie, Pan Michał Goś, poprzedzona prezentacją dotyczącą organizacji przetargów na usługi leśne w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krakowie, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem, Pan Tomasz Sobol.

Każdy z zaproszonych przedstawicieli ZUL miał możliwość zabrania głosu, przedstawienie swoich uwag, wątpliwości, oczekiwań i propozycji co do dotychczasowej współpracy jak i realizowanej w przyszłości. Zgodnie z zapowiedzią Dyrektora RDLP w Krakowie, spotkania tego typu będą praktykowane cyklicznie a inicjatywa zorganizowania w przyszłym roku Regionalnych Zawodów Drwali zyskała zainteresowanie.