Lista aktualności Lista aktualności

Przedłużenie projektu LP dla miłośników bushcraftu i surwiwalu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje, że pilotażowy program Lasów Państwowych udostępnienia obszarów leśnych na potrzeby uprawiania bushcraftu i surwiwalu został Decyzją Dyrektora Generalnego został przedłużony do dnia 31.1.2021 r.

Ten czas pozwoli na analizowanie danych z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez użytkowników obszarów oraz tych wypełnianych przez nadleśnictwa pilotażowe. Po ich analizie, rozmowach z przedstawicielami bushcraftowców i surwiwalowców oraz z leśnikami przyjdzie czas na decyzje.

 

Obszary pilotażowe na terenie RDLP w Krakowie znajdują się w Nadleśnictwach: Nawojowa, Niepołomice, Piwniczna.

Zasięg wszystkich terenów udostępnionych do pilotażu przez PGL LP można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach (Mapa zagospodarowania turystycznego)   https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

A szereg przydatnych informacji na temat programu pilotażowego i innych wyznaczonych obszarów na stronie głównej Lasów Państwowych: https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pilotaz-bushcraft-i-survival

 

Zależy nam na Twojej opinii na temat pobytu w lesie. Swoimi wrażeniami możesz podzielić się na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu ankietowym (http://personal.ewaluacja.eu/index.php/364718?lang=pl), który posłuży nam do oceny pilotażu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.