Lista aktualności Lista aktualności

Pracownicy regionalnej dyrekcji sadzili las

W Małopolsce trwają wiosenne sadzenia lasu, a tegorocznym pracom sprzyja ładna, słoneczna pogoda. W sobotę, 29 marca las sadzili również pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wraz z rodzinami.

Z inicjatywą wspólnego sadzenia lasu przez pracowników dyrekcji oraz członków ich rodzin wystąpiło Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy RDLP w Krakowie. Udział w roboczym, plenerowym spotkaniu wzięło 30 osób, w tym - Stanisław Sennik, dyrektor RDLP w Krakowie i Renata Szczurek, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych oraz kilkunastu najmłodszych członków leśnych rodzin.

Las sadzono pod kierunkiem leśniczego Andrzeja Dziadowca, na terenie leśnictwa Kopce (oddz. 242f) w Nadleśnictwie Krzeszowice. Zanim przystąpiono do pracy, wszystkich powitał nadleśniczyEdward Suski i jego zastępca Szczepan Rusiński, którzy opowiedzieli o walorach przyrodniczych lasów Nadleśnictwa Krzeszowice oraz przybliżyli najważniejsze zagadnienia gospodarki leśnej.

Celem wiosennego sadzenia lasu przez leśników pracujących na co dzień w terenie z pracownikami biura RDLP w Krakowie była integracja zawodowa, rekreacja i aktywny wypoczynek. Po pracy wszyscy usiedli przy ognisku do wspólnego posiłku. Podczas pracy w lesie najwięcej radości miały dzieci, które najpierw wspierały rodziców w kopaniu dołków i podawaniu sadzonek drzew, a potem pomagały w smażeniu kiełbasek na ognisku.

***

W Nadleśnictwie Krzeszowice dominuje las wyżynny świeży, bór mieszany wilgotny i bór mieszany świeży. Wśród gatunków drzew króluje sosna (54 proc.), następnie buk (30 proc.), dąb (6 proc.). Wyróżniono tutaj ponad 1100 gatunków roślin naczyniowych. Są to zarówno rośliny niżowe, jak też i górskie oraz kserotermiczne (ciepłolubne, charakterystyczne dla wychodni i ostańców skalnych, południowych ścian zboczy i wąwozów). Rozpoznane zostały stanowiska 93 gatunków roślin chronionych, m.in. zanokcicy skalnej, paprotki zwyczajnej, języcznika zwyczajnego, kłokoczki południowej, lilii złotogłów oraz storczyków - obuwika pospolitego, buławika czerwonego, kukułki Fuchsa, kukułki szerokolistnej, podkolana białego. Stwierdzono występowanie 224 gatunków chronionych zwierząt kręgowych (14 płazów, 7 gadów, 146 ptaków, 57 ssaków). Bogato reprezentowane są również zwierzęta bezkręgowe, m.in. przez modraszka telejus i modraszka nausitous.