Lista aktualności Lista aktualności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

W dniu 27 września 2021 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Paweł Szczygieł podpisał z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie, płk Tomaszem Wierciochem porozumienie o współpracy w zakresie zatrudniania osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych położonych w obszarze terytorialnego zasięgu działania Okręgowego Inspektoratu SW w Krakowie.

W siedzibie RDLP w Krakowie kierownicy instytucji uroczyście podpisali porozumienie o
współpracy, która w szczególności będzie dotyczyć promocji i wsparcia w zakresie odpłatnego
zatrudniania osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną, realizacji programów
resocjalizacyjnych oraz współpracy przy realizacji kursów zawodowych i szkoleń podnoszących
kwalifikacje osób pozbawionych wolności.


W trakcie spotkania Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, płk Tomasz Wiercioch
podkreślił wieloletnie doświadczenie Służby Więziennej w realizacji programów
resocjalizacyjnych, które przygotowują skazanych do ich zwolnienia oraz kompleksowo
pozwalają na stopniowy, płynny powrót do społeczeństwa.


- Praca dla więźniów to jest program, który pozwala na to, żeby w większym stopniu skazani
wychodzili z zakładów karnych i odbywali resocjalizację poprzez pracę, która jest głównym
narzędziem, głównym sposobem na resocjalizację
- mówił płk Tomasz Wiercioch.


Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł zaznaczył, że w przeszłości Lasy Państwowe
wielokrotnie podejmowały współpracę ze Służbą Więzienną w zakresie aktywizacji osób
osadzonych. Zwrócił uwagę na to, że podpisanie porozumienia o współpracy będzie skutkowało możliwością zaangażowania osób osadzonych na wielu płaszczyznach, zarówno płaszczyźnie zdobywania umiejętności i zawodu, jak też lżejszych, niewymagających szczególnych umiejętności pracach związanych z zagospodarowaniem lasu, czyli m. in. pracach przy pielęgnowaniu upraw czy też zbieraniu śmieci.


- Mamy nadzieję, że współpraca w przyszłości przyczyni się do tego, że kadra wykwalifikowanych robotników leśnych będzie uzupełniona z tych skazanych, którym dajemy szansę, żeby wrócili do normalnej rzeczywistości - podkreślił Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł.


Współpraca będzie realizowana na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krakowie, które podpiszą stosowne porozumienia z zakładami karnymi i aresztami śledczymi podległymi Dyrektorowi Okręgowemu SW w Krakowie. Osoby osadzone będą mogły również znaleźć zatrudnienie w Zakładach Usług Leśnych realizujących usługi leśne na rzecz Lasów Państwowych, zainteresowanych nawiązaniem przedmiotowej współpracy.