Lista aktualności Lista aktualności

Piknik w Parku Jordana

W niedzielę, 21 maja br. leśnicy z Lasów Państwowych wspierali parki narodowe i parki krajobrazowe Małopolski w organizacji pikniku rodzinnego, który odbył się w Parku Jordana w Krakowie. Impreza odbywa się corocznie pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W tegorocznym pikniku rodzinnym wzięły udział: Babiogórski PN, Gorczański PN, Pieniński PN, Magurski PN, Ojcowski PN, Tatrzański PN, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Komenda Wojewódzka Policji oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.

Na stoisku edukacyjnym przygotowanym przez Nadleśnictwo Myślenice, była mowa o różnicy pomiędzy lasem w parku narodowym a lasem zarządzanym przez nadleśnictwo Lasów Państwowych. Podczas wspólnej zabawy całych rodzin poznawano zasady zachowania i zwiedzania obowiązujące na obszarach chronionych oraz w lasach państwowych. Na pokazowym stosie drewna prezentowano urządzenia i sposób znakowania drewna, rozpoznawano gatunki drzew, badano wiek drzewa. Biorąc udział w konkursach przyrodniczych można było zdobyć sadzonki drzew. Goście pikniku w tym głównie mieszkańcy Krakowa i turyści, otrzymali 500 sztuk sadzonek jodły, wiązu i grabu, które zostały wyprodukowane w szkółkach leśnych. Rośliny wzbogacą zadrzewienia w mieście i okolicy, urozmaicając nasadzenia przy domach i na osiedlach oraz przyczynią się do poprawy warunków życia i estetyki krajobrazu.

W namiotach edukacyjnych i na scenie promowany był bardzo ciekawy projekt „Przyjaciel parku narodowego" skierowany do dzieci, które wraz z rodzicami w czasie wakacji odwiedzą małopolskie parki narodowe.

Piknik był dla wszystkich uczestników, zarówno organizatorów jak i gości, pożytecznie spędzonym czasem, wypełnionym zdobywaniem wiedzy przyrodniczej a także wymianą doświadczeń.