Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg - ortofotomapy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o uruchomieniu procedury wyboru wykonawcy usługi pn. „Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictw Gromnik i Miechów”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00142093 w dniu 10.08.2021 r. Dostęp do dokumentacji zamówienia oraz możliwość składania ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493689