Lista aktualności Lista aktualności

Obszary dla bushcraftui i survivalu na terenie RDLP w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie włączyła się w pilotażowy program Lasów Państwowych udostępnienia obszarów leśnych na potrzeby uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Obszary pilotażowe zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictw Nawojowa, Niepołomice i Piwniczna.

Łączna powierzchnia specjalnych obszarów leśnych na terenie całego kraju to blisko 68,5 tysiąca hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu będą mogli uprawiać swoje hobby. Lasy objęte pilotażowym programem wchodzą w skład leśnych kompleksów promocyjnych, które są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Należy jednakże pamiętać, że są to lasy, gdzie realizowane są wszystkie funkcje, prowadzona jest zatem również gospodarka leśna oraz łowiecka. Program trwał będzie do 23 listopada 2020 r.

Regulaminy korzystania z obszarów pilotażowych, szczegółowe mapy wyznaczonych obszarów oraz dane kontaktowe do opiekunów pilotażu w Nadleśnictwach znajdują się odpowiednio na stronach Nadleśnictw. Pamiętaj o zgłoszeniu swojego pobytu- noclegu do Nadleśnictwa.

Zasięg wszystkich terenów udostępnionych do pilotażu przez PGL LP można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach (Mapa zagospodarowania turystycznego)   https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

A szereg przydatnych informacji na temat programu pilotażowego i innych wyznaczonych obszarów na stronie głównej Lasów Państwowych: https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pilotaz-bushcraft-i-survival

Zależy nam na Twojej opinii na temat pobytu w lesie. Swoimi wrażeniami możesz podzielić się na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu ankietowym, który posłuży nam do oceny pilotażu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.