Lista aktualności Lista aktualności

Modlitwa leśników na Lipowym Wzgórzu

6 lipca br. odbyła się doroczna pielgrzymka ludzi zielonego munduru z Małopolski do łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Tuchowskiej - Pani Ziemi Tarnowskiej.

Na Lipowe Wzgórze, na którym stoi Bazylika Mniejsza, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej na wieczorną Mszę Świętą przybyli leśnicy, myśliwi i pracownicy parków krajobrazowych.

Przy ołtarzu polowym pochyliły się poczty sztandarowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i podległych nadleśnictw oraz Kół Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

Leśną oprawę ceremonii przygotował Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Nawojowa. Leśników z RDLP w Krakowie oraz nadleśnictw reprezentowali dyrektor Pan Jan Kosiorowski i zastępcy Panowie Tadeusz Dragon i Marek Świderski, którym towarzyszyli nadleśniczowie i leśnicy.

Jednym z koncelebransów wieczornej Mszy św. był ks. Stanisław Łukasik, kapelan małopolskich leśników. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Ćwik – Kapelan Myśliwych Okręgu Tarnowskiego. Kazanie wygłosił o. Józef Szczecina CSsR.

Kaznodzieja mówił, że pielgrzymi przychodzą do tuchowskiego sanktuarium prosić Maryję, by uczyła ich żyć w mocy Bożego Ducha. Podkreślał, że człowiek nie może zawężać perspektywy szczęścia tylko do życia tutaj, na ziemi. Kontemplując życie Matki Bożej człowiek zauważa, że szczęście Maryi polegało na tym, że potrafiła zaufać Bogu i Jemu oddać całe swoje życie.

Duchowny przypominał, że żaden człowiek nie ma gwarancji, że jego życie za kilka lat będzie takie samo jak dziś, a jego jedyną gwarancją jest Bóg. Jeśli Jemu powierzymy nasz los, będziemy w stanie przetrzymać wszystko. On jest samą miłością i dla każdego z nas przygotował piękne życie. Wiele zależy od naszych wyborów.

Kaznodzieja prosił Maryję, by wyprosiła dla pielgrzymujących ludzi, na co dzień gospodarujących w lasach i troszczących się o małopolską przyrodę, łaskę dobrego życia.

Do leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych, jak również innych pielgrzymów, na zakończenie Mszy św. zwrócił się dyrektor Jan Kosiorowski, który
w swoim wystąpieniu powiedział, że żyjemy w czasach trudnych, ale pięknych.
W czasach, gdy dawanie świadectwa jest nie tylko aktem wolności sumienia, ale także aktem odpowiedzialności wobec przodków, a także kolejnych pokoleń.

Zwrócił uwagę na rolę informacji i wiedzy w naszym życiu oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Jednym z nich jest przemożny, często bardzo negatywny wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie opinii publicznej - także opinii o leśnikach, gospodarce leśnej i polskim modelu leśnictwa.

Zwrócił uwagę, że lansowane są zdania pozbawione podstaw naukowych, nie poparte żadnymi badaniami naukowymi, budzącymi i podsycającymi nienawiść do człowieka i jego osiągnięć. Zwrócił uwagę na fałszywe ideologie próbujące uczynić z natury (lasy, rzeki, góry, morza, zwierzęta, rośliny) bóstwo, a człowieka przedstawiać jako niszczące zło!

Dyrektor podkreślił, że człowiek jest istotą rozumną. Nie wolno lekceważyć daru Bożego jakim jest wszelkie stworzenie, ale rozumnie, z zapewnieniem ciągłości trwania czynić go użytecznym. Zapewnić to może rzetelna nauka, doświadczenie i sumienna praca.

 – My leśnicy już od prawie stu lat wykorzystując osiągnięcia nauki, opierając się na wieloletnich doświadczeniu z wyjątkową dbałością odnosimy się do środowiska, rozumnie go kształtujemy, zapewniając trwałość bogactwa przyrodniczego i czyniąc z tego użyteczność –  mówił dyrektor Jan Kosiorowski.

Po Mszy Świętej pielgrzymi uczestniczyli w procesji eucharystycznej, która zakończyła się w bazylice przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej.

***

Łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie pochodzi z połowy XVI wieku. Pierwsze wzmianki o łaskach, jakie otrzymali modlący się tutaj wierni, pochodzi z 1597 roku. Wobec wzmożonego kultu w 1642 roku specjalna komisja powołana przez biskupa Tomasza Oborskiego (zmarł w opinii świętości i spoczywa na Wawelu), wydała orzeczenie o cudowności miejsca i obrazu. 2 października 1904 roku obraz został koronowany przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę.