Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy pamiętają o grobach bohaterów

Wiele tajemnic życia i śmierci kryją małopolskie lasy, szumiąc nad cmentarzami i pojedynczymi mogiłami żołnierzy i partyzantów poległych w walkach obu wojen światowych i wielu potyczkach wyzwoleńczych. Opiekują się nimi małopolscy leśnicy, dbając aby były uporządkowane i godnie utrzymane.

W wielu miejscach, w lasach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów państwowych w Krakowie, do wiekowych drzew przytulają się zbiorowe mogiły skrywające doczesne szczątki nie tylko Polaków, ale także Żydów i Cyganów pomordowanych podczas niemieckiej okupacji. Są także cmentarze masowych pochówków, które były wynikiem wielu epidemii m.in. cmentarze choleryczne.

Leśnicy opiekują się także pojedynczymi mogiłami, pomnikami, obeliskami, krzyżami i  kapliczkami przypominającymi o zazwyczaj tragicznych wydarzeniach w życiu niewielkich społeczności - czasami konkretnej rodziny lub nawet pojedynczego człowieka.

Pośród małopolskich lasów wiele jest też kapliczek z motywami ludowymi, fundowanych dla upamiętnienia wydarzeń, które z wielką historią i wielkimi bohaterami niewiele mają wspólnego, ale zaważyły na życiu małych społeczności i pamięć o nich jest kultywowana.

Są też i takie miejsca, które dopiero  z upływającym czasem nabierają znaczenia i wielkości, stając się miejscami kultu religijnego. W gminie Radłów stoi obelisk z drewnianym krzyżem upamiętniający Karolinę Kózkównę - dziś dla wiernych kościoła katolickiego błogosławioną. Kultowego wymiaru nabierają również głazy i kamienie okolicznościowe związane z postacią świętego Jana Pawła II