Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe dzielą się wiedzą ze strategii energetycznej

Lasy Państwowe dzielą się wiedzą z realizacji swojej strategii energetycznej i wspierają szkolenia związane z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych na polskim rynku. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie m.in. testuje samochód elektryczny oraz bierze udział w szkoleniach obejmujących realne rozwiązania w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych. Doświadczenia leśników przydadzą się szczególnie samorządom, które już od 2020 roku będą zobligowane do zapewnienia 10 proc. udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów.

Pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w największych miastach Polski odbywają się szkolenia, których celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami wejścia w życie nowych przepisów wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych.

Szkolenia przeprowadza Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), największa organizacja branżowa zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce oraz  kreująca europejski rynek elektromobilności (PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), najważniejszej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności  w Europie). Podczas szkoleń swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się również pracownicy Lasów Państwowych.

- Cykl szkoleń organizowany przez Stowarzyszenie jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną, a ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

20 marca br., szkolenie przeprowadzone przez PAPA odbyło się na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, należącego do Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie. W jego trakcie pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przeprowadzili prezentację samochodu elektrycznego, umożliwili jazdy testowe dla uczestników szkolenia i podzielili się doświadczeniami z pierwszych miesięcy użytkowania pojazdu zwanego „elektrykiem”.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie początkiem wielkich zmian i nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny zapewnić udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów na poziomie 10 proc. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV  i tankowania gazu ziemnego. Samorządy będą także musiały sporządzać analizy kosztów  i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.

- W ramach szkoleń, eksperci PSPA, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży, w przystępny sposób prezentują efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań. Prelegenci omawiają wszystkie aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku, od technologii, przez zawiłości prawne i interpretacyjne, po kwestie społeczne – mówi Łukasz Witkowski z PSPA.

Reprezentujący Lasy Państwowe Pan Jerzy Fijas - Manager Projektu Rozwojowego przedstawił spójną strategię energetyczną PGL LP, opartą o projekty rozwojowe Lasów Państwowych realizowane pod nazwami: „Leśne Gospodarstwa Węglowe”,, „Termomodernizacja budynków PGL LP łącznie  z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach”, „Polskie Domy Drewniane” oraz „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP” - projekt zwany w skrócie „Las energii”.

Dla uczestników szkoleń szczególnie przydatne są doświadczenia wynikające z realizacji „Lasu energii”, w ramach którego (w publicznym przetargu) dla jednostek lasów państwowych zakupiono 16 samochodów elektrycznych (15 osobowych BMW i3 i jeden dostawczy Nissan e-NV200) i był to - jak do tej pory - największy tego typu zakup dla instytucji w Polsce. Leśnicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym zarówno ze sprawnie i skutecznie przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup samochodów elektrycznych, jak i ich eksploatacji. Duże znaczenie ma również fakt, że uczestnicy szkoleń mogą skorzystać z możliwości jazdy pojazdem elektrycznym i poznać jego „charakter”.