Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017

KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017 oraz o współpracy w przedsięwzięciu „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31‑159 Kraków pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: rdlp@krakow.lasy.gov.pl ), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 14:00.

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31‑159 Kraków, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskani dodatkowych informacji należy kontaktować się z Zespołem Gospodarki Drewnem RDLP w Krakowie tel. 12 63-05-217.