Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu pn. „Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictw Gromnik i Miechów”.

Dostęp do dokumentacji zamówienia oraz możliwość składania ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493689