Lista aktualności Lista aktualności

EDUKACJA I AKTUALNY WIZERUNEK LEŚNIKA W ODBIORZE SPOŁECZNYM

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Dosłońcu odbyła się wspólna konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – Oddział w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia było Nadleśnictwo Miechów. Konferencja pn. „Edukacja leśna i aktualny wizerunek leśnika w odbiorze społecznym” dotyczyła szeroko rozumianych działań edukacyjnych, promocyjnych oraz kształtowania obrazu leśników i leśnictwa w oczach społeczeństwa.

W związku ze stale rosnącym znaczeniem społecznych funkcji lasu oraz zainteresowaniem lasem i leśnictwem tematyka konferencji jest niezmiernie istotna dla leśników oraz grona osób bezpośrednio lub pośrednio z leśnictwem związanych jak np. naukowcy, nauczyciele szkolni, samorządowcy. Wśród uczestników konferencji znalazła się duża grupa edukatorów leśnych pracujących w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, dla których spotkanie to było również okazją do wymiany doświadczeń oraz szerokiej dyskusji nad problemami jakie spotykają w swojej codziennej pracy i wspólnego szukania rozwiązań.

Wraz z edukacją leśną polem dyskusji był wizerunek leśnika w oczach społeczeństwa jako, że obydwa tematy są ze sobą bezpośrednio związane. Dyskutowano o tym, co wpływa na postrzeganie leśników i leśnictwa, wskazywano dobre praktyki w komunikacji społecznej a także prezentowano narzędzia, które skutecznie, przystępnie i interesująco mogą pokazywać pracę leśników i zasady gospodarki leśnej. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się nie tylko leśnicy, co pozwoliło spojrzeć na zagadnienie edukacji leśnej z różnych perspektyw i wzbogaciło wiedzę uczestników konferencji. Prezentacje przedstawione na konferencji to:

„Nadleśnictwo Miechów. Poszukiwanie metod zwiększenia zasięgu i efektywności edukacji leśnej społeczeństwa”, prelegenci: Pan Mateusz Albrycht – Nadl. Miechów i Pan Paweł Byrtek – Nadl. Krzeszowice

„Edukacja leśna w systemie szkolnym” – prelegentka: Pani Wanda Brześcińska – Kuratorium Oświaty w Krakowie

„Trudne tematy w edukacji przyrodniczej wyzwaniem XXI” – prelegentka Pani Amelia Piegdoń PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

„Lasy Państwowe w mediach społecznościowych” – Prelegent: Pan Krzysztof Tomasiak – Nadl. Piwniczna,

„Wizerunek gospodarki leśnej i łowieckiej w kontekście konfliktów społecznych z obszaru Pogórza Przemyskiego” – prelegent: Pan Marcin Piróg

                Dyskusja jaka zakończyła konferencję oraz rzeczowe wnioski wskazały na to jak żywe i ważne były poruszane kwestie oraz na zasadność kontynuowania podobnych spotkań z przedstawicielami różnych środowisk.

W czasie konferencji Pan Tadeusz Piłat wyróżniony został przez SITLiD oddział w Krakowie honorową odznaką NOT.

Prezentacje przedstawione w czasie konferencji zostały zamieszczone pod artykułem.