Lista aktualności Lista aktualności

70 lat Straży Leśnej

Straż Leśna obchodzi w tym roku 70 lat swojego istnienia. 25 lat mija od chwili powołania Straży Parków Narodowych. Z tej okazji w Teatrze Witkacego w Zakopanem odbyła się jubileuszowa gala połączona z uroczystą naradą przedstawicieli obu służb. Zasłużeni leśnicy odebrali honory.

Zakopiańskie uroczystości były wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  oraz Ministerstwa Środowiska. Gospodarzem wydarzenia był Tatrzański Park Narodowy.

Uczestnicy jubileuszu zapewne zapamiętają kilka podniosłych momentów uroczystości – uczczenia pamięci tych strażników, którzy zginęli podczas pełnienia służby, odniesień do literatury pięknej, historii Straży Leśnej i Straży Parków Narodowych oraz nawiązań do współczesnych zadań i kompetencji tych służb.

Na wniosek Jana Kosiorowskiego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie uczczono minutą ciszy pamięć wszystkich strażników, którzy polegli w służbie Lasom Państwowym i Parkom Narodowym.  Była również recytacja fragmentów IV księgi Pana Tadeusza „Dyplomatyka i łowy", opiewających leśne ostępy oraz czytanie doniesień prasowych z początku XX wieku, dotyczących „szkodników  lasowych"  i dzielnych „leśnych". Ciekawym źródłem wiedzy okazała się „Książka Szkodników Lasowych" prowadzona w pierwszych latach XX  przez leśnego Jędrzeja Dziadonia i obrazująca z jednej strony rodzaje wykroczeń, a z drugiej sposób ich rejestrowania.

Podczas spotkania uhonorowano leśników szczególnie zasłużonych w służbie. Podczas wręczania odznaczeń i Kordelasów Leśnika Polskiego podkreślono szczególne zaangażowanie uhonorowanych podczas działań wspierających organizację i zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w lipcu tego roku w Krakowie.

Odznaczenia resortowe „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyznawane przez ministra środowiska odebrali: Jan Kosiorowski, dyrektor RDLP w Krakowie, zastępcy dyrektora Robert Głodowski, Tadeusz Dragon i Zbigniew Gurgul oraz nadleśniczowie Łukasz Nowak i Adam Klekot.  
W imieniu Ministra Środowiska, prof. Jana Szyszko, odznaczenia wręczył Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu i Główny Konserwator Przyrody.

W imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego Kordelasy Leśnika Polskiego wręczył Jego zastępca dr inż. Krzysztof Janeczko. Z terenu RDLP w Krakowie kordelasem został wyróżniony Marek Pacek, komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Krzeszowice (wykaz wszystkich uhonorowanych leśników w załączeniu).

Podczas towarzyszącej jubileuszowi rocznej narady Straży Leśnej, Tadeusz Pasternak - Główny Inspektor Straży Leśnej LP, przedstawił rys historyczny Straży Leśnej oraz analizę zwalczania szkodnictwa leśnego w 2015 roku. Dyskutowano również o wizji rozwoju Straży Leśnej i czekających ją wyzwaniach.  

Ważnym punktem narady był referat dyrektora Jana Kosiorowskiego i komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice Tomasza Sicińskiego, w którym zaprezentowano i przeanalizowano działania organizacyjne i zabezpieczające przeprowadzone podczas Światowych Dni Młodzieży. Dyrektor Kosiorowski poinformował, że na terenie województwa małopolskiego działały równolegle trzy Grupy Interwencyjne powołane w celu zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych oraz wsparcia administracji rządowej podczas realizacji zadań związanych z uroczystościami.

***

Historia straży zajmujących się ochroną lasu, zwierzyny i majątku panującego sięga początków naszej państwowości. Różne miano nosili ludzie pełniący służebną rolę dozoru w lasach i strzegący bytującego w nich dzikiego zwierza. Sprawy administracji leśnej uregulowała ustawa z 1567 roku (za króla Zygmunta III Augusta) omawiając w szczegółowy sposób sprawy eksploatacji lasów: bartnictwa, łowiectwa, rybołówstwa i innych pożytków leśnych. W sposób jasny precyzowała prawa i obowiązki leśniczych puszcz królewskich. W 1880 została wydana ustawa lasowa, która m.in. zawierała zarządzenie o składaniu przysięgi, co świadczy o wielkiej wadze jaką przykładano do postawy moralnej służby leśnej. Osoba taka winna być „postępowania nieskazitelnego".

Straż Leśna została powołana dekretem w 1946 roku, który został anulowany i zastąpiony ustawą z dnia 28 września 1991 roku.  Straż parków narodowych została powołana ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku. Celem działania obu służb jest zwalczanie szkodnictwa leśnego.