Lista aktualności Lista aktualności

40-lecie powstania NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 28 sierpnia 2021 r. w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W obchodach zorganizowanych przez Małopolską Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł.

W uroczystościach z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyli liczni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m. in. Poseł na Sejm RP - Jan Duda, Senator RP - Jerzy Chróścikowski, Wicewojewoda Małopolski - Ryszard Pagacz, Marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski, Zastępca Prezesa IPN - dr Mateusz Szpytma, Dyrektor KRUS Oddział w Krakowie - dr Justyna Kosecka, Zastępca Dyrektora KOWR w Krakowie - Mirosław Boruta Krakowski, p.o. Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Izabela Stefańczyk oraz p.o. Zastępcy Dyrektora MODR w Karniowicach - Karol Sepielak.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie od uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed Sanktuarium Św. Jana Pawła II, żeby złożyć kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wiązankę złożył Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł.

Następnie o godzinie 12.00 w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” rozpoczęła się konferencja rocznicowa z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” - Wojciech Włodarczyk, przywitał wszystkich członków NSZZ RI „Solidarność” oraz zaproszonych Gości, po czym poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” - Teresę Hałas, która w trakcie przemówienia podsumowała 40 lat działalności Solidarności Rolniczej:

- „Dzisiaj jesteśmy u Was, w Małopolsce, by świętować w tej cudownej, przeświętej scenerii Sanktuarium Jana Pawła II, móc uczcić tych wszystkich i te wszystkie cele, ideały, którymi szliśmy w latach osiemdziesiątych i podziękować Panu Bogu za ludzi, za czyny i za to, co nam się udało. Jednocześnie przeprosić za to, co nam się nie udało” - mówiła Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność, Teresa Hałas.

W trakcie konferencji rocznicowej przemówienia wygłosili także: Wicewojewoda Małopolski - Ryszard Pagacz, Senator RP - Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP - Jan Duda oraz Zastępca Prezesa IPN - dr Mateusz Szpytma.

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski podkreślił rolę organizacji NSZZ RI „Solidarność” w reprezentacji interesów środowiska wiejskiego, od którego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe:

- „Wspominając rocznicę powstania Solidarności Rolniczej oddajemy dzisiaj hołd wszystkim tym, którzy tak mocno zaangażowali się wówczas w obronę polskich rolników i zagwarantowanie im praw, które w formalnych, demokratycznych krajach były po prostu naturalną częścią porządku prawnego. Dziękujemy, że w tamtych przełomowych chwilach tak mocno zaangażowali się w życie kraju i marząc o wspólnocie ludzi wolnych, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, często ryzykując zdrowie, a nawet życie, ale też i spokój, prywatność, podjęli działania, które ostatecznie doprowadziły do uwolnienia Polski z jarzma komunizmu” - powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

Kolejnym punktem rocznicowej konferencji było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych członków NSZZ RI „Solidarność”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenia złotego i srebrnego krzyża zasługi wręczył Wicewojewoda Małopolski, Ryszard Pagacz, z kolei odznaczenia związkowe dla zasłużonych NSZZ RI „Solidarność” - Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, Teresa Hałas.

Jubileuszowa konferencja zakończyła się występami zespołów regionalnych z regionu Małopolski, które podsumowano gromkimi brawami.

Z okazji jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ RI „Solidarność” składamy najlepsze życzenia dla wszystkich członków Solidarności Rolniczej.