Lista aktualności Lista aktualności

„Wielki Szlak Leśny”

Staraniem Gminy Raba Wyżna na istniejącym szlaku turystycznym wybudowano szlak pieszo-rowerowy. Nadleśnictwo Nowy Targ wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego wybudowało przystanki z tablicami informacyjnymi, ławkami oraz stojakami na rowery. Prace Nadleśnictwa zostały wykonane w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji”.

Szlak przebiega wzdłuż południowej granicy leśnictw Raba Wyżna i Beskid. Rozpoczyna się na początku m. Harkabuz, natomiast kończy swój bieg na końcu m. Podsarnie. Z trasy o długości 7 km można korzystać zarówno pieszo, jak i na rowerze, a w zimie na nartach. Przy okazji podziwiając piękne panoramy Tatr, Babiej Góry, Pasma Policy oraz szczytu Lubonia Wielkiego.

Przy nowo powstałym szlaku pieszo-rowerowym Nadleśnictwo Nowy Targ w porozumieniu z Gminą Raba Wyżna utworzyło przystanki wraz z tablicami informacyjnymi, ławkami oraz stojakami na rowery. Łącznie ustawiono 8 tablic o tematyce leśnej, które informują m. in. o prawidłowym zachowaniu w lesie, przebudowie drzewostanów górskich, prawidłowym zbiorze runa leśnego, naturalnym odnowieniu buka, odnowieniu sztucznym jodły i ekotonie. Dodatkowo ustawiono tablicę historyczną ukazującą krótki zarys historii Orawy.

Projekt rozwojowy „Wielki Szlak Leśny” realizowany i koordynowany jest przez Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP przy współudziale Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu oraz Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Jego główny cel stanowi poprawa zarządzania turystyką leśną oraz zapewnienie turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób. Koszty realizacji projektu pokrywane są ze środków funduszu leśnego.

Szczegółowe informacje na temat projektów rozwojowych realizowanych przez Lasy Państwowe dostępne są na stronie internetowej: https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe.