Aktualności Aktualności

Powrót

Małopolski przewodnik leśny, odcinek II

Małopolski przewodnik leśny, odcinek II

Wiosna sprzyja wędrówkom i wycieczkom. Trwa poznawanie małopolskich lasów. Z okazji 100-lecia Lasów Państwowych nasi leśnicy realizują krótkie filmy zachęcające do odwiedzania lasów i poszukiwania w nich ciekawych miejsc. W drugiej części Leśnego Przewodnika Turystycznego zaglądamy do lasów w Nadleśnictwach Łosie i Gorlice.

Filmowy leśny przewodnik turystyczny po lasach naszego regionu jest szczególny, ponieważ miejsca warte odwiedzenia polecają leśnicy, którzy wcielili się w rolę przewodników i operatorów kamer. To ludzie, którzy prócz pracy w terenie i realizacji swoich codziennych obowiązków biurowych, wykonywanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, nadleśnictwach i leśnictwach, hobbystycznie interesują się fotografią, filmem, malarstwem, rzeźbą i chcą opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach w lasach, w których pracują. W przewodniku jest dużo wiedzy merytorycznej i wiele pozytywnych emocji.

Poznaliśmy już bogatą ofertę turystyczną, rekreacyjną i edukacyjną w lasach rosnących nieopodal Krakowa. Mówiliśmy co koniecznie trzeba zobaczyć w nadleśnictwach Krzeszowice, Miechów, Niepołomice. Teraz czas oddalić się nieco od Krakowa i zajrzeć do lasów Beskidu Niskiego, a więc do nadleśnictw Łosie i Gorlice.

Leśnicy zapraszają do celebrowania piękna rozległych terenów leśnych, ich dzikości obrazującej majestat życia. Zachęcają do poznawania bogactwa biologicznego lasów i bogatej historii tych terenów. Oglądając przygotowane realizacje możemy bliżej poznać wielogatunkowe lasy; zachwycić się bogactwem flory, fauny oraz uświadomić sobie, jak wielką rolę obszary leśne odgrywają w życiu społecznym i gospodarczym kraju i regionu.

Nadleśnictwo Gorlice; tutaj w ciszy drzew, po wielu bitwach i potyczkach, odpoczywają żołnierze. Leśnicy dbają o cmentarze z I wojny światowej, mogiły skrywane pod konarami drzew, krzyże, kaplice. Nieopodal siedziby nadleśnictwa w Zagórzanach stoi piramidalny, wysoki na 10 metrów grobowiec rodu Skrzyńskich.

We wnętrzach stosunkowo młodych lasów Beskidu Niskiego, bielą się kwiecia starych kwitnących jabłoni, tak charakterystyczne dla miejsc zabudowań gospodarczych w dawnych wsiach łemkowskich. Krzyże, kapliczki, pojedyncze stare drzewa, pozostałości studni i drzwi do izb, których już dawno tutaj nie ma. Pagórki, ongiś pola uprawne, dziś porastają lasy posadzone rękami leśników i mieszkańców okolicznych wsi.

Nie ma lasów Beskidu Niskiego bez Świętej Góry Jawor, która dla Łemków jest tym, czym dla prawosławnych z Podlasia Góra Grabarka. Bez względu na wyznanie warto tutaj przybyć. Stojąca na górze kaplica pamięta lata 20. XX wieku i rozciągające się wówczas rozległe pola uprawne. Dziś Jawor otaczają piękne lasy posadzone rękami człowieka po 1945 roku. Dzięki pracy powojennego pokolenia leśników lesistość tych terenów znacząco wzrosła, a przykładem jest Gmina Uście Gorlickie. Tutaj lasy porastają ponad 65 proc. powierzchni.

Kompleks wypoczynkowy w Radocynie i otaczające go lasy uwiodły już wielu turystów. Stąd ruszyła niejedna wyprawa rowerowa i wycieczka w góry, które stały się początkiem wielkiej miłości do tych terenów i nieustannej tęsknoty do powrotów do tych miejsc.

Lasy położone na stokach gór i pagórków Beskidu Niskiego są domem wielu gatunków ptaków. Szczególnie polubił je dostojny orlik krzykliwy. Charakteryzują się także bogactwem florystycznym, są siedliskiem życia dla wielu gatunków roślin chronionych. Dominują tutaj drzewostany bukowo-jodłowe. Duży udział ma sosna pochodząca z okresu powojennych zalesień gruntów rolnych. Od kilkunastu lat trwa systematyczna przebudowa tych drzewostanów, aby dostosować ich skład gatunkowy do występujących siedlisk. Zamiast sosen coraz częściej szumią buki, jodły oraz gatunki domieszkowe takie jak jawor, modrzew, świerk, olsza szara, brzoza, jesion, grab.

Na terenie obu nadleśnictw zachwycą nas obiekty Szlaku Architektury Drewnianej z pięknymi kościołami, cerkwiami, smukłymi dzwonnicami, staropolskimi domami.

Lasy nadleśnictw Łosie i Gorlice przyciągają turystów z całej Polski. Zarządzając mądrze ruchem turystycznym, leśnicy chronią obszary cenne przyrodniczo. Obcowaniu z przyrodą sprzyja bogata, ale rozsądnie lokalizowana infrastruktura m. in. szlaki piesze, rowerowe, konne, miejsca biwakowania, parkingi leśne, wiaty ścieżki zdrowia, platformy widokowe, ścieżki edukacyjne. Jedna z nich powstała w 2023 roku i obrazuje życie zwierząt występujących w tej części Polski. 

Opowiedziane w filmie historie obrazują jak wielkie znaczenie dla życia lokalnych społeczności i tego fragmentu Polski mają Lasy Państwowe. Powojenne kadry leśne kształtowały i powiększały zasoby przyrodnicze kraju. W ostatnich 80. latach budowały ich bioróżnorodność oraz zapewniały potrzebne gospodarce i ludziom dostawy surowca drzewnego. Czy godzenie tych dwóch, wydawałoby się sprzecznych ze sobą funkcji, jest możliwe? Odpowiedzią na to pytanie mogą być przepiękne lasy Beskidu Niskiego.

https://www.facebook.com/watch/?v=726177209665286

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów