Aktualności Aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Myślenice ma nowego nadleśniczego

Nadleśnictwo Myślenice ma nowego nadleśniczego

W dniu 17 maja 2024 roku na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice został powołany Pan Mariusz Bartosiewicz. Ponad 23 lata pełnił obowiązki zastępcy nadleśniczego.

Ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice odwołany został Pan Tomasz Bartko, który tę funkcję pełnił od 16 listopada 2017 roku. Dyrektor RDLP w Krakowie, Pan dr inż. Piotr Kempf podziękował dotychczasowemu nadleśniczemu za wkład i zaangażowanie w pracę i kierowanie jednostką Lasów Państwowych.

Mariusz Bartosiewicz jest magistrem inżynierem leśnictwa. Ukończył Technikum Leśne w Biłgoraju oraz stacjonarne studia leśne na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. W Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna uzyskał specjalizację z zakresu gospodarki leśnej.

Praktykę zawodową zdobywał m.in. na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Był stażystą a następnie asystentem w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna. Od roku 1990 pracuje w Nadleśnictwie Myślenice, kolejno jako: leśniczy ds. lasów niepaństwowych, starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, marketingu i BHP oraz inżynier nadzoru. Od roku 2000 pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w tym nadleśnictwie.

W roku 2008 ukończył podyplomowe studia rzeczoznawcze na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie z zakresu szacowania wartości nieruchomości.

W swojej pracy zawodowej dla dobra lasów myślenickich kieruje się kilkoma zasadniczymi sprawami. Bardzo mu zależy na budowaniu właściwych relacji i stosunków międzyludzkich, zarówno wśród swoich współpracowników jak i szerokiego grona interesariuszy. U współpracowników ceni poświęcenie dla sprawy dobra zarządzanych lasów, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność i kreatywność, umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz poszukiwania i znajdowania optymalnych rozwiązań w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Docenia ogromny potencjał przyrodniczy lasów wyżynnych i górskich oraz  potrzebę wytężonej pracy nad jego zachowaniem i jego ochroną przy równoczesnym zapewnieniu spełniania społecznych oczekiwań dotyczących pełnionych przez te lasy ważnych funkcji pozaprodukcyjnych. Stawia na szacunek dla każdej osoby oraz ceni uczciwość w życiu zawodowym.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki dorosłych dzieci. Czas wolny od zajęć zawodowych lubi spędzać aktywnie. Najlepiej czuje się na łonie ojczystej przyrody – w lesie lub nad wodą. Pasjonuje się łowiectwem i wędkarstwem. Lubi dobrą książkę, rower oraz towarzystwo osób czujących i myślących podobnie.

***

Gratulujemy Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Myślenice powołania na stanowisko. Życzymy realizacji postawionych sobie celów, wiele satysfakcji z pracy i daru umiejętności zarządzania trudnym i zarazem wymagającym nadleśnictwem, w granicach którego swoją lokalizacje ma największa liczba punktów przerobu drewna na terenie RDLP w Krakowie. Życzymy również mediacyjnego godzenia interesów wielu grup społecznych, zainteresowanych korzystaniem z dobrodziejstwa lasów położonych nieopodal blisko milionowego Krakowa.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów