Aktualności Aktualności

Powrót

Laureaci Leśnych Inspiracji nagrodzeni

Laureaci Leśnych Inspiracji nagrodzeni

Były gratulacje, podziękowania, życzenia i głośne fanfary. Laureaci Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” odebrali nagrody i wyróżnienia. Najlepsze fotografie zostały zaprezentowane oficjalnie na wystawie pokonkursowej zaprezentowanej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Opiekę patronacką (patronat honorowy) sprawują: Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Patronat medialny objęły  Radio Kraków i TV Kraków.

Gala finałowa konkursu odbyła się 7 grudnia br. w salach Wydziału Leśnego UR w Krakowie. W uroczystości wzięli udział laureaci i wielu gości. Galę uświetnili leśnicy grający na rogach myśliwskich. Pan Szymon Przybycień i Pan Gabriel Sikora z Nadleśnictwa Niepołomice kultywują i stale doskonalą sztukę grania sygnałów myśliwskich i utworów muzyki myśliwskiej. Podczas gali wykonali m.in.: sygnały „Zbiórka”, „Powitanie”, „Darz Bór” oraz „Fanfarę dla mistrzów”.

Tegoroczna XII edycja fotografowania małopolskich lasów swoją tematyką nawiązywała do obchodów 100-lecia Lasów Państwowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadnie przedstawić fotografie obrazujące dwa tematy: „100 lat lasu – kadry lasu” oraz „100 lat Ludzi lasu – portrety”.

Na konkurs wpłynęło 260 fotografii. Regionalna Komisja Konkursowa przyznała
8 nagród głównych oraz 11 nagród i wyróżnień specjalnych. Członkowie komisji docenili także wysiłek nauczycieli i wychowawców. Wyróżniono dwie szkoły najbardziej zaangażowane we wspieranie aktywności artystycznej uczniów w ramach konkursu „Leśne Inspiracje”. Wyróżnienia trafiły do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Olszynach oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Długołęce – Świerkli.

Pełna lista laureatów:

https://www.krakow.lasy.gov.pl/en/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/wyloniono-laureatow-konkursu-fotograficznego-lesne-inspiracje-2023

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł podziękował wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za piękne zdjęcia i ukazanie na fotografiach estetyki, różnorodności i bogactwa przyrodniczego małopolskich lasów. Podziękował także szkołom oraz wszystkim sympatykom, którzy towarzyszą konkursowi od kilkunastu lat; biorą w nim udział, promują i w różny sposób wspierają osoby fotografujące.

- Dziękuję za zaangażowanie ze strony nauczycieli i szkół, którzy pomagają uczniom rozwijać talenty fotograficzne, budzą miłość do przyrody, organizują wycieczki aby lepiej poznawać las i pracę leśników, wspierają młodych ludzi podczas zgłaszania uczestnictwa w konkursie – mówił dyrektor podczas gali finałowej. Laureatów szczególnie uhonorował Pan Michał Goś, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, który przewodniczył Regionalnej Komisji Konkursowej.

Galę finałową prowadzili Pani Joanna Janik, z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Krakowie oraz Pan Kacper Bierowiec, kierownik Zespołu ds. Komunikacji Społecznej krakowskiej dyrekcji. W ciekawym programie można było zobaczyć piękne zdjęcia małopolskich lasów pochodzące z minionych edycji konkursu, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o realizacji przez Lasy Państwowe ustawowych zadań.

Podczas finału gratulacje i życzenia laureatom złożyli m.in:

Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty,

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - prorektor ds. kształcenia,

dr hab. inż. Robert Rossa, prof. URK, który reprezentował dziekana Wydziału Leśnego,

Pan Patryk Nowacki, reprezentujący Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

Pan prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie.

Wśród miłych gości byli także m.in.:

Pani dr inż. Magdalena Frączek, prof. URK - kierownik Studiów Podyplomowych „Edukacja Przyrodniczo-Leśna”,

Pan dr inż. Piotr Pacanowski – Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Wydziału Leśnego,

Pan dr inż. Bogdan Wertz - opiekun Koła Naukowego Leśników, Sekcji Dokumentacji Fotograficznej,

Pan dr Zbigniew Powązka, emerytowany matematyk, autor wielu artykułów prasowych z zakresu historii Lasów Państwowych, popularyzator wiedzy o lasach.

Pani mgr Joanna Tlałka – sekretarz Fundacji Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, laureatka jednej z edycji konkursu „Leśne Inspiracje”, popularyzatorka tematyki leśnej w mediach, literaturze i sztuce.

Pan Krzysztof Szpetkowski – członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, poeta, kolekcjoner, autor książek o tematyce łowieckiej.

Dopełnieniem konkursu fotograficznego „Leśne Inspiracje” są pokonkursowe wystawy fotograficzne. Zdjęcia z ubiegłorocznego konkursu już były prezentowane w wielu miejscach Małopolski. Obecnie wystawa fotografii laureackich z 2022 roku prezentowana jest na krakowskich Plantach, tuż obok Barbakanu. 

Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególnie autorom najpiękniejszych zdjęć leśnych w 2023 roku, serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna wystawa – po przygotowaniu technicznym fotografii – również wyruszy do prestiżowych miejsc w Małopolsce.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów