Aktualności Aktualności

Powrót

10th International Conference of Young Researchers

10th International Conference of Young Researchers

W dniach 14-15 maja br. na Wydziale Leśnym UR w Krakowie odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja skierowana do młodych naukowców - przedstawicieli wielu ośrodków naukowych na świecie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Dyrektor RDLP w Krakowie.

International Conference of Young Researchers ma na celu coroczne zgromadzenie młodych badaczy i doktorantów – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych powiązanych ze sobą, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń, prezentacji pomysłów i w konsekwencji międzynarodowej dyskusji - zarówno w gronie młodych naukowców (do 35. roku życia), jak i z zaproszonych gości. Dyskusja toczy się wokół najbardziej nurtujących świat i młodych badaczy tematów dotyczących przyszłości Ziemi i człowieka.

 Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter konferencja została podzielona na cztery główne panele tematyczne: Nauki o zwierzętach (nauki o zwierzętach, nauki biologiczne i weterynaryjne), Nauki rolnicze i leśne (ekonomika rolnictwa, agroturystyka i zarządzanie, matematyka, rolnictwo, leśnictwo, dzika przyroda i ogrodnictwo), Technologia żywności (żywienie człowieka, nauka i zarządzanie domem, dieta człowieka), nauki inżynierskie (geodezja, kartografia, użytkowanie gruntów, architektura krajobrazu, środowisko).

W ramach Patronatu Honorowego Dyrektora RDLP w Krakowie, Lasy Państwowe mogły przedstawić młodym naukowcom zadania i kompetencje organizacji zarządzającej lasami w Polsce od 100 lat oraz przedstawić efekty swojej pracy w ujęciu historycznym. W tym celu pracownicy RDLP w Krakowie  i nadleśnictw przygotowali materiał filmowy i prezentację, które były nośnikiem dużej wiedzy i  zrobiły na naukowcach mocne wrażenie.

O lasach w Polsce i Małopolsce oraz Lasach Państwowych - firmie dobrze realizującej zadania służące rozwojowi i zdrowiu człowieka oraz dobru naszej planety, mówił Kacper Bierowiec, rzecznik prasowy RDLP w Krakowie. Podczas wystąpienia dokonał analizy danych sprzed 1918 roku i późniejszych, porównał je także z danymi dotyczącymi innych krajów Europy. Przedstawił polskie lasy jako lidera z zakresu ochrony przyrody, ekologii i dbania o ogólną kondycję i zdrowie społeczeństwa. Zwrócił uwagę na bardzo szerokie udostępnianie lasów obywatelom, bogatą ofertę możliwości uprawiania cichych sportów, realizacji celów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz solidnie rozwijającą się gałąź gospodarki narodowej związaną z przemysłem drzewnym.

Podczas konferencji zaprezentowano zrealizowany specjalnie na tę okazję film promocyjny o lasach RDLP w Krakowie, przygotowany przez Zespół ds. Komunikacji Społecznej oraz leśników  z nadleśnictw RDLP w Krakowie. Materiał filmowy to ponad 7,5 minut znakomitych ujęć z bogatych gatunkowo, pięknych krajobrazowo, zasobnych w roślinność i zwierzynę małopolskich lasów, pokazanych w różnych porach roku. Film uzupełniła prezentacja zawierająca konkretne dane dotyczące struktury własnościowej lasów w Polsce i Małopolsce, zasobności lasów oraz realizacji zaopatrzenia człowieka (rynku drzewnego) w surowiec.

Kacper Bierowiec wskazał również na bezwzględne przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Lasy Państwowe w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, podkreślając wzajemne przenikanie się podstawowych funkcji Lasów Państwowych (ochronnych, społecznych i gospodarczych) przy zmieniających się oczekiwaniach społecznych wobec korzystania z lasów i przyrody.

 

Poniżej prezentujemy materiał promocyjny Lasów Państwowych w wersji anglojęzycznej.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów