Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja dla absolwentów średnich i wyższych szkół ekonomicznych, kandydatów na staż w nadleśnictwach podległych RDLP w Krakowie na rok 2023/2024 (Nadleśnictwa: Łosie i Limanowa)

Informacja dla absolwentów średnich i wyższych szkół ekonomicznych, kandydatów na staż w nadleśnictwach podległych RDLP w Krakowie na rok 2023/2024 (Nadleśnictwa: Łosie i Limanowa)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie prowadząca nabór na staż
absolwentów w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach
Państwowych znak: GK-1103-20/12 oraz Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie stażu
absolwentów szkół ekonomicznych w jednostkach podległych RDLP w Krakowie
oraz biurze RDLP w Krakowie na rok 2023/2024 znak: DO.1125.24.2023 informuje
o wyznaczeniu na dzień 30 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 egzaminu
kwalifikacyjnego na staż, który zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej
siedziby biura RDLP w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 17a.

Egzamin ten będzie miał postać pisemnego testu połączonego z rozwiązaniem
zadań z zakresu finansów i rachunkowości.
Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
Na staż zakwalifikowani zostaną absolwenci, którzy na egzaminie uzyskają
największą liczbę punktów, w ramach posiadanego limitu miejsc.
Niezgłoszenie się absolwenta na egzamin w w/w ustalonym terminie będzie
uznane jako jego rezygnacja z wzięcia udziału w aktualnej rekrutacji, której celem
jest odbycie stażu w jednostkach organizacyjnych LP zgrupowanych w RDLP
w Krakowie.

Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów