Aktualności Aktualności

Powrót

Dialog o ochronie małopolskiej przyrody

Dialog o ochronie małopolskiej przyrody

Trwają rozmowy dotyczące wyznaczania terenów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. W siedzibie RDLP w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami strony społecznej tj.: wybranymi organizacjami pozarządowymi, przyrodnikami, naukowcami, podczas którego analizowano powyższe tematy.

Potrzeba pogodzenia produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu daje szerokie pole do  debaty. Podczas spotkania ze stroną społeczną, które odbyło się 25 marca br. w siedzibie RDLP w Krakowie dyskutowano m.in. o propozycjach utworzenia nowych rezerwatów przyrody, które przedstawiono dyrektorowi generalnemu LP w związku z planami utworzenia „100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych”. Rozmowy dotyczyły również przesłanek do wyznaczania obszarów, które byłby wyłączone z gospodarki leśnej.

 

W spotkaniu wzięła udział m.in.: Pani Daria Gosek-Popiołek, posłanka na Sejm RP, od wielu lat szczególnie zaangażowana w sprawy ochrony przyrody w Małopolsce.

 

- Dialog społeczny trwa i będzie nadal prowadzony  - powiedział po spotkaniu dr inż. Piotr Kempf, Dyrektor RDLP w Krakowie - Bierze w nim udział wiele środowisk zaangażowanych w sprawy ochrony przyrody. Naszą rolą jest stwarzanie płaszczyzny porozumienia; wymiany rzeczowych argumentów, poszukiwania dróg do najlepszych rozwiązań i decyzji– dodał.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów