Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictw RDLP w Krakowie zorganizowano wiele ciekawych obiektów pomagających w prowadzeniu działań edukacyjnych.

 

Lp.

Obiekt

Ogółem na terenie RDLP

1.

Ośrodek edukacji leśnej

2

2.

Izba edukacji leśnej

8

3.

Leśna wiata edukacyjna

34

4.

Leśna ścieżka edukacyjna

55

5.

Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej

109

     

 

Z roku na rok liczba uczestników różnych form edukacji leśnej stale rośnie.

W ostatnim roku skorzystało  z niej około 77 tys. osób, z czego najliczniejszą grupę stanowiły dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.

W działania edukacyjne zaangażowanych jest ponad 300 pracowników Służby Leśnej.

Korzystanie z obiektów leśnych przez zorganizowane grup dzieci, młodzieży i dorosłych prosimy uzgadniać z miejscowym nadleśniczym.

Zapraszamy.