Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości patriotyczne na Hali Łabowskiej

Małopolscy leśnicy wzięli udział w uroczystościach poświęconych pamięci ks. Władysława Gurgacza – Jezuity Towarzystwa Jezusowego i Żołnierzy oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN). 14 września 2017 roku minęło 68 lat od śmierci kapelana.

2 września br., na Hali Łabowskiej odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne losy księdza kapelana Władysława Gurgacza i Żołnierzy oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN). Organizatorem uroczystości była Fundacja „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza TJ i PPAN wraz ze Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Nowym Sączu.

Patronat Honorowy nad uroczystościami sprawował Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na Halę Łabowską przybyło kilkaset osób, na czele z Sekretarzem Stanu i pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim , posłankami: Barbarą Bartuś, Anną Paluch oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcinem Żalem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Janem Kosiorowskim oraz radnymi: Marianem Rybą, Wiesławem Pióro i Franciszkiem Kaletą.

W uroczystościach wzięli również udział krewni ks. Wł. Gurgacza, w tym m.in. siostrzenica Maria Kuczma i siostrzeniec Stanisław Gruszka.

Mszę Świętą koncelebrował ksiądz Henryk Michalak, który w kazaniu oddał honor polskim patriotom i ich rodzinom za ofiarę jaką złożyli dla wolnej Polski. Powiedział, że na Wojsku Polskim opiera się to co jest wolnością, szczęściem, bezpieczeństwem. - To na was opiera się patriotyzm – podkreślił ksiądz Michalak zwracając się do wiernych i żołnierzy. Dodał również, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń musimy budować świat na prawdzie i wartościach chrześcijańskich!

Podczas uroczystości, decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, awansowano obecnych podczas uroczystości Żołnierzy Wyklętych: mjr Zbigniewa Obtułowicza i kpt Józefa Hazę, którzy zostali również odznaczeni złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ks. W. Gurgacza i Żołnierzy „Żandarmerii” PPAN.

Oprawę wydarzenia wzbogacił udział Kompani Honorowej Straży Granicznej, Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, liczne Poczty Sztandarowe (w tym Lasów Państwowych), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Strzelcy Rzeczypospolitej oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”. Przy pomniku ks. Gurgacza została zaciągnięta warta honorowa. Po apelu poległych salwę honorową oddali żołnierze kompani reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Na zakończenie uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosiła m.in. pani Zuzanna Kurtyka. Powiedziała, że do udziału w uroczystościach na Hali Łabowskiej wzywa obecnych „siła idei, siła tych czystych, uczciwych ludzi, którzy choć młodzi, gotowi byli oddać bezinteresownie swój czas dla Ojczyzny”. Dodała też, że postać ks. Gurgacza trzeba ludziom z całej Polski przybliżyć, dzięki czemu może stać się kapelanem wszystkich Żołnierzy Wyklętych. - Jak wychować Polaków, by w chwili próby zachowali się godnie? – stawiała pytanie analizując życie ks. Władysława Gurgacza i młodych chłopców z lasu, którzy stanęli po stronie prawdy. W podobnym tonie wypowiadał się Stanisław Ormanty, przywołując pamięć wydarzeń sprzed prawie siedemdziesięciu lat.

W przyszłym roku uroczystości ku czci ks. Władysława Gurgacza i PPAN odbędą się wyjątkowo nie w pierwszą, a w drugą sobotę września, czyli 8 września 2018 r.