Lista aktualności Lista aktualności

Nominacja członkowska do Rady Konwentu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla dyrektora Jana Kosiorowskiego

W piątek 17 marca br. w Dworku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ulicy Balickiej 253 odbyło się wręczenie powołań, a zarazem pierwsze posiedzenie konwentu w nowym składzie.

      Konwent jest kolegialnym organem UR powoływanym na wniosek Rektora przez Senat Uczelni.  Celem powołania i dalszej działalności konwentu jest umocnienie współpracy oraz wymiana informacji pomiędzy przodującymi ośrodkami naukowymi, a znaczącymi sektorami gospodarki.

      W tym roku, zgodnie z decyzją Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, powołany został nowy 26 osobowy skład konwentu na lata 2016-2020, który stanowią między innymi przedstawiciele: organów państwowych, samorządowych, finansowych oraz przedsiębiorców.

      Spotkaniu przewodniczył Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Na Przewodniczącego Konwentu  wybrano Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę. Wiceprzewodniczącym został Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

     

Dyrektor RDLP w Krakowie odbiera nominację członkowską z rąk Rektora UR Kraków Włodzimierza Sady.
Fot. G. Wojcieszek  

      Wśród osób powołanych w skład konwentu znalazły się również postacie związane z Lasami Państwowymi: Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju - prof. Tomasz Zawiła - Niedźwiedzki oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Jan Kosiorowski.

Konwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2016-2020 tworzą:

 1. Jacek Krupa - Przewodniczący Konwentu, Marszałek Województwa Małopolskiego
 2. Wojciech Kozak - Wiceprzewodniczący Konwentu, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 3. Włodzimierz Sady - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 4. Bogusław Berka - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego AGROMAX
  Sp. z o.o. w Raciborzu
 5. Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 6. Ryszard Czaicki - Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej
 7. Dariusz Czech - Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Tymbark S.A.
 8. Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 9. Krzysztof Grzegorzek - Założyciel Przedsiębiorstwa Expol
 10.  Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 11. Zbigniew Klimowicz - Prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o. 
 12. Zdzisław Kulpa - Dyrektor Zakładów Drobiarskich Niepołomice CEDROB S.A.
 13. Krzysztof Maurer - Właściciel P.P.U.H. Tłocznia Maurer
 14. Dorota Niedziela - Poseł na Sejm RP
 15. Antoni Rączka - Dyrektor KONSPOL Nowy Sącz
 16. Jan Waga - Przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.
 17. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki - Za-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju
 18. Agnieszka Szewczyk-Kuta - Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 19. Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
 20. Mirosław Dubiel - REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.
 21. Krystyna Sieniawska - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie Prezes Ogólnopolskiej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 22. Katarzyna Rybicka - Członek Zarządu AMPLUS Sp. z o.o. Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
 23. Kazimierz Murzyn - Dyrektor Zarządzający LifeScience Klaster Kraków
 24. Paweł Ptasznik – Dyrektor Zarządzający Makroregionem Południowym Bankowości Korporacyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Alior Banku
 25. Ryszard Mikoś - Prezes Zarządu DeLavel Sp. z o.o.
 26. Janusz Żmija - Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Rektor UR w latach 2005-2012