Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja podsumowująca wspólne inwestycje zrealizowane w 2022 roku

Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg, które są potrzebne lokalnym samorządom, szczególnie szczebla gminnego i powiatowego oraz przydatne dla prowadzenia gospodarki leśnej. Korzystają z nich zarówno leśnicy, jak i lokalna społeczność.

W dniu 30 stycznia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się konferencja podsumowująca działania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku z wykorzystaniem środków Funduszu Leśnego oraz środków własnych nadleśnictw na drogach powiatu nowosądeckiego. Uczestniczyli w niej: Pan Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Pan Marek Kwiatkowski, Starosta Nowosądecki.

W 2022 roku na terenie powiatu nowosądeckiego zrealizowano 9 zadań o łącznej wartości 20 341 200 zł. Środki Funduszu Leśnego dofinansowały inwestycje drogowe prowadzone na terenie Nadleśnictw: Nawojowa, Piwniczna i Stary Sącz. Zadania otrzymały dofinansowanie w wysokości 11 111 600 zł, co stanowi 54,63% kosztów inwestycji. Ponadto wykonano 5 zadań z wykorzystaniem środków własnych LP w Nadleśnictwach: Nawojowa, Piwniczna i Stary Sącz. Zadania o łącznej wartości 708 700 zł dofinansowano w wysokości 388 000 zł, co stanowi 54,75% kosztów inwestycji.

Lasy Państwowe przekazały w 2022 roku środki finansowe na realizację przedsięwzięć wspólnych na terenie powiatu nowosądeckiego w kwocie ogółem 11 499 600 zł. Dzięki wsparciu Lasów Państwowych wykonano m. in. modernizację drogi powiatowej nr 1578 K Kotów-Polany, rozbudowę drogi powiatowej 1518K Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała, modernizację drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna: ul. Zagrody Łomnica, modernizację drogi gminnej nr 293925K „Strzyganiec-Gajówka”, modernizację drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka-Wronowice, remont drogi gminnej sucha Struga-Makowica nr 294122 K oraz modernizację drogi gminnej nr 291873K „Maszkowice-Zawodzie”.

W latach 2021-2022 w skali całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zrealizowano łącznie 27 przedsięwzięć wspólnych dofinansowanych z Funduszu Leśnego na kwotę 28 169 700  zł. To efekt dobrej współpracy leśników z Powiatami: Nowosądeckim (9 zadań), Limanowskim (5 zadań), Gorlickim (3 zadania), Nowotarskim (3 zadania), Myślenickim (2 zadania), Bocheńskim (1 zadanie), Dębickim (1 zadanie), Jasielskim (1 zadanie), Krakowskim (1 zadanie) i Tarnowskim (1 zadanie). Dodatkowo zrealizowano 14 zadań z wykorzystaniem środków własnych LP w 11 nadleśnictwach. Wspólne przedsięwzięcia wykonano we współpracy z Powiatami: Nowosądeckim (5 zadań), Gorlickim (3 zadania), Bocheńskim (1 zadanie), Dąbrowskim (1 zadanie), Limanowskim (1 zadanie), Myślenickim (1 zadanie), Nowosądeckim (1 zadanie) i Nowotarskim (1 zadanie). Zadania o łącznej wartości 2 692 100 zł, uzyskały dofinansowanie środkami LP w wysokości 2 182 800 zł (81,08 %).

Wspólne przedsięwzięcia są przejawem społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za interesy społeczne, aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Realizowane są zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną (ES.771.29.2022).

Nadleśnictwa w całym kraju podejmują współpracę polegającą na wsparciu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje oraz zrozumienie potrzeb. Ponadto wspólne przedsięwzięcia stanowią szansę na poprawę stanu technicznego lokalnych dróg, służących zarówno okolicznym mieszkańcom, jak również prowadzonej przez leśników gospodarce leśnej.