Lista aktualności Lista aktualności

Jan Dyktyński - 40 lat na leśnych duktach!

26 lutego br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników biura dyrekcji, którego celem było godne pożegnanie odchodzącego na emeryturę leśnika, Pana Jana Dyktyńskiego. Były podziękowania, kwiaty, upominki, a także serdeczne życzenia i wyrażana przez wielu nadzieja na jeszcze wiele dobrych spotkań na leśnych duktach.

Pan Jan Dyktyński, poprzez swoją pracę, jest związany z małopolskimi lasami od ponad 36 lat! Jest szczególnie zasłużony dla lasów Ziemi Miechowskiej, które w dużej mierze swój obecny kształt zawdzięczają jego wieloletniej pracy na stanowisku kierowniczym w Nadleśnictwie Miechów, a także jego umiejętnościom zarządczym.

Odchodzącemu na emeryturę leśnikowi za pracę podziękował Dyrektor RDLP w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, który podkreślił szczególnie zalety charakteru wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów - rozwagę, opanowanie i cierpliwość.

Bogaty życiorys zawodowy Pana Jana Dyktyńskiego, który można podzielić na trzy kluczowe etapy, przedstawił Tadeusz Dragon, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Krakowie. Dyrektor Dragon przypomniał, szczególnie młodszym pracownikom biura RDLP w Krakowie, ścieżkę zawodową leśnika, odwołując się do lat 70. XX wieku.

Jan Dyktyński jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W październiku 1977 roku ukończył tam Wydział Leśny i uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnika.

Początki jego drogi zawodowej sięgają Nadleśnictwa Ruda Maleniecka (obecnie RDLP w Radomiu), gdzie odbył staż zawodowy i został adiunktem (1977-1979).
W tym czasie ukończył również Szkołę Oficerów Rezerwy. Następnie trafił do Nadleśnictwa Płock, gdzie pracował jako adiunkt, a później jako nadleśniczy terenowy (1979-1982).

Od 1982 roku, nieprzerwanie do 2017 roku był związany z Nadleśnictwem Miechów, początkowo jako nadleśniczy terenowy (1982-1986), zastępca nadleśniczego (1986-1992), główny inżynier (1992-1994), pełniący obowiązki nadleśniczego (1994) i od 1994 roku do końca 2016 roku jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów.

Od kwietnia 2017 roku był Głównym Specjalistą Służby Leśnej w RDLP w Krakowie, kierownikiem Zespołu ds. Urządzania Lasu i Geomatyki.

Współpracownicy z RDLP w Krakowie przygotowali dla Jana Dyktyńskiego niespodziankę w postaci prezentacji zdjęć robionych podczas kolejnych etapów jego życia zawodowego, w różnych sytuacjach i miejscach: podczas prac w lesie, zajęć terenowych dla studentów, konferencji i warsztatów, narad gospodarczych, spotkań z leśniczymi, prac biurowych itp. Spojrzenie w przeszłość poprzez fotografię i czasami dowcipny komentarz do fotografii, dały wyobrażenie o ogromie zmian, jakie zaszły w leśnej codzienności na przestrzeni ostatnich 40 lat. Były również inspiracją do rozmów, wymiany poglądów i doświadczeń przez starszych i bardzo młodych pracowników biura RDLP w Krakowie.

Miłe spotkanie pracowników z Panem Janem Dyktyńskim zostało dopełnione wieloma podziękowaniami za współpracę, serdecznymi życzeniami, uściskami i kwiatami.